Od 29.11.2019 do 31.03.2020 r. potrwa nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 mln zł.
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 400 tyś zł.
W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj. uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19