Aktualności

Nowy nabór w Poddziałaniu 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór do konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy” POIR. Poddziałanie 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest skierowane do firm z sektora MŚP, które chcą zwiększać swoją...

Sukces w ramach odwołania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Nasi klienci mogą być spokojni, ponieważ zawsze walczymy do końca! Tym razem chcemy się z Państwem podzielić wywalczonym sukcesem Projektu Badawczego w ramach Szybkiej Ścieżki. Projekt otrzymał dofinansowanie po zaciekłym boju w ramach Protestu, który ostatecznie...

5 milionów złotych na ochronę polskich wynalazków

Firmy z sektora MŚP mogą znów starać się o unijne wsparcie w konkursie 2.3.4. „Ochrona własności przemysłowej” POIR. Poddziałanie 2.3.4 POIR jest odpowiedzią na potrzebę ochrony przedsiębiorstw, które zamierzają wdrożyć światowe standardy zarządzania własnością...

Z sukcesem wspieramy branżowe przedsięwzięcia B+R!

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec 2018 roku pozyskaliśmy dla naszego klienta dofinansowanie projektu B+R w ramach programów sektorowych organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju! Programy te służą realizacji dużych przedsięwzięć...

„Wzór na konkurencję” – II Etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Firmy, które skorzystały z I Etapu konkursu „Wzór na konkurencję” mogą starać się o dofinansowanie kosztów wdrożenia nowego produktu bądź usługi na rynek. Uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs dotyczy przedsiębiorstw prowadzących...

Badania na rynek – nabór wniosków już w sierpniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość ogłosiła nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach działania dofinansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których...

Bony na innowacje – nowy nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do konkursu w ramach POIR Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. W ramach  działania dofinansowane będą wydatki związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco...

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl