Usługi badawcze świadczone przez ADM w większości przypadków realizowane są jako etap procesu pozyskiwania kapitału (M&A) bądź w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Na zlecenie naszych Klientów opracowujemy również kompleksową analizę i strategię wejścia na wybrane rynki (tzw. Plan Rozwoju Eksportu).

Badania Rynkowe

ADM Consulting Group S.A. świadczy pakiet usług analitycznych w zakresie  badania rynku, konkurencji, czy oceny możliwości potencjalnego rozwoju. Usługi badawcze świadczone przez ADM w większości przypadków realizowane są jako etap procesu pozyskiwania kapitału (M&A) bądź w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

W skład usługi wchodzą m.in.:
  • Analiza rynku
  • Analiza konkurencji
  • Pozycjonowanie
  • Analizy marketingowe
  • Analizy relacji B2B

W zależności od specyfiki zadania badawczego wybierane są najbardziej optymalne metody i narzędzia badawcze. Najczęściej stosowanymi są:

Badania ilościowe
(CATI oraz PAPI)

Desk research

Badania jakościowe

ADM Consulting Group specjalizuje się również w badaniach i analizach rynków eksportowych. Na zlecenie naszych Klientów opracowujemy kompleksową analizę (zawierającą rekomendacje co do kierunków ekspansji) i strategię wejścia na wybrane rynki (tzw. Plan Rozwoju Eksportu).

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl