Główne obszary wsparcia: wybór optymalnej struktury finansowania, analizy i narzędzia strategiczne, finansowanie strategii, wycena, audyt biznesowy

Doradztwo biznesowe

Zespół ADM Consulting Group S.A. świadczy na rzecz swoich Klientów Pakiet usług wspierających i ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji.

Wybór optymalnej struktury finansowania

Mnogość dostępnych źródeł finansowania biznesu oraz ich zróżnicowanie względem branż stwarza możliwość zwiększenia efektywności prowadzonej działalności jedynie poprzez konwersję źródeł pochodzenia kapitału. Analitycy ADM Consulting Group stworzą dla Państwa model optymalnej struktury kapitału i zaproponują możliwości jego pozyskania na rynku udziałowym i dłużnym. Współpracujemy z wieloma funduszami inwestycyjnymi, bankami, leasingodawcami i prywatnymi inwestorami, dzięki czemu szybko potrafimy odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby Państwa firmy.

Analizy i narzędzia strategiczne

W oparciu o najnowsze trendy i dane rynkowe tworzymy wraz z zarządzającymi wyczerpujące analizy strategiczne. Dostarczamy bazę do podjęcia decyzji o kierunku prowadzenia biznesu. Odchodzimy od akademickich opracowań, przykładając większą wagę do praktycznych zagadnień dopasowanych do profilu naszych Klientów. Dzięki temu, podejmowane w oparciu o nie decyzje, mają skuteczniejsze oddziaływanie na otoczenie rynkowe. Na Państwa życzenie wykonujemy analizy otoczenia, SWOT, scenariuszy i inne. Dokonujemy również implementacji strategii wyznaczając kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) oraz opracowujemy Zrównoważoną Kartę Wyników (BSC).

Finansowanie strategii

O wprowadzeniu strategii decydują nie tylko chęci i zdefiniowane cele, ale również środki finansowe niezbędne do jej wdrożenia. Wspólnie szukamy rozwiązań w celu ich finansowania. Współpracujemy z Aniołami Biznesu, funduszami VC/PE, bankami oraz innymi instytucjami finansowymi. Nasi eksperci doradzą Państwu zarówno w trakcie wzrostu organicznego, jak i w procesach związanych z fuzjami i przejęciami, jako alternatywnemu sposobowi wzrostu przedsiębiorstwa.

Efektem współpracy z ADM Consulting Group jest dokument opisujący strategię rozwoju Państwa przedsiębiorstwa wraz z rekomendacją narzędzi ułatwiających jej wdrożenie i realizację. Wspólnie z Państwem będziemy również śledzić wyniki działań i na bieżąco doradzać, by realizowana strategia przyniosła maksymalne efekty.

Wycena

Analizujemy i dokonujemy wyceny spółki lub jej zorganizowanej części metodami majątkowymi,  dochodowymi, porównawczymi i innymi. Wybór metody wyceny uzależniony jest od analizy branży, spółki i szeregu dodatkowych czynników. Tworząc wycenę dogłębnie poznajemy specyfikę Państwa firmy, analizujemy możliwe scenariusze rozwoju i proponujemy działania zwiększające wartość biznesu.

Audyt Biznesowy

Celem audytu biznesowego jest wskazanie ryzyka w prowadzonej działalności oraz zaproponowanie rozwiązań w celu ich zmniejszenia i dywersyfikacji.
Dokonując wewnętrznego audytu biznesowego w pierwszej kolejności szczegółowo badamy Spółkę oraz otoczenie w którym funkcjonuje. Pozwala nam to na określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń ze strony otoczenia.

Posiadając wystarczającą wiedzę o Spółce, analizujemy obecną strukturę organizacyjną, profil działalności, system sprzedaży, komunikacji oraz zasady finansowe obowiązujące w przedsiębiorstwie. Wspólnie z Zarządem weryfikujemy przyjęte cele, wyznawane wartości i przyjętą strategię.
Efektem naszych działań jest wielowymiarowy raport na temat przedsiębiorstwa, ocena potencjalnych szans i ryzyka inwestycyjnego. Określamy działania, które powinny zostać podjęte w celu usprawnienia działalności, zwiększenia rentowości i wzrostu wartości spółek naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl