Audyt unijny

ADM Consulting Group doradza klientom posiadającym plany inwestycyjne w zakresie możliwości i szans na pozyskanie dofinansowania w ramach obowiązującej Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020.

Weryfikacja możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania unijnego obejmuje dwa rodzaje usług:

Audyt początkowy

Na tym etapie na podstawie przedstawionych nam dokumentów określamy status Klienta (MŚP), wskazujemy możliwe kierunki pozyskania dotacji, jak i również oceniamy realne szanse na uzyskanie dofinansowania na wskazane przez Klienta zadania do realizacji w bieżącym okresie. Sprawdzamy wszystkie możliwości wsparcia oferowanego przez programy dotacyjne nie tylko w Polsce, ale i programy bilateralne EOG oraz programy ogólnoeuropejskie tj. Horyzont 2020. Efektem współpracy z naszą firmą jest kompleksowa informacja na temat aktualnych możliwości wsparcia finansowego. Każdorazowo informujemy naszych Klientów o ewentualnych zmianach organizacyjnych bądź formalno-prawnych, które były by wskazane w celu uzyskania konkretnego dofinansowania oraz maksymalizacji szans na końcowy sukces.

Audyt stały

Opiera się przede wszystkim na stałych konsultacjach naszego doradcy z Klientem w ramach planowanych przedsięwzięć i dostępnych programów wsparcia. Wskazujemy jaki projekt kwalifikuje się do pozyskania dotacji i jakie są realne szanse na uzyskanie dofinansowania dla danego projektu. Każdy z naszych Klientów ma do dyspozycji dedykowanego eksperta, który na bieżąco przekazuje aktualne i ważne informacje, kluczowe dla przyszłych planów inwestycyjnych Klienta.

Poszukując optymalnych źródeł finansowania, brane pod uwagę są wszystkie dostępne programy krajowe, a także międzynarodowe tj. programy bilateralne EOG (np. Fundusze Norweskie) oraz programy ogólnoeuropejskie tj. Horyzont 2020.

Poznaj Historie Sukcesu

Poznaj Nasze Referencje

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl