Wnioski, biznesplany i studia wykonalności

Na bazie wielu lat doświadczeń, ADM Consulting Group opracowało własny, indywidualny model współpracy w zakresie pozyskiwania Funduszy UE. Dokumentacja aplikacyjna przygotowywana jest w oparciu o szczegółową analizę planowanego przedsięwzięcia, a jednocześnie z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów oceny danego programu pomocowego oraz prawidłowych ich interpretacji. Opracowane dokumenty zawierają również odniesienie do polityk horyzontalnych UE oraz strategicznych dokumentów rozwoju danego regionu, Polski jak i całej Unii Europejskiej.

Celem oferowanej usługi jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, która w pełni odpowiada kryteriom oceny programu pomocowego pozwalając uzyskać bezzwrotne dofinansowanie projektu, a jednocześnie odpowiada rzeczywistym planom inwestycyjnym Klienta oraz umożliwia jego sprawne zrealizowanie i rozliczenie.

W ramach usług, opracowujemy naszym Klientom pełną dokumentację aplikacyjną w tym biznes plan (lub studium wykonalności), w którym stronę finansową przedstawiamy na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto. Dokumentacja może być uzupełniona o przeprowadzenie dodatkowych analiz rynkowych, sformułowanie zarysu strategii rynkowej, poszerzoną analizę SWOT i podstawową ocenę rentowności działalności. Dokładny zakres dokumentacji uzależniony jest w każdym przypadku od wymogów formalnych stawianych przez instytucje przyznające wsparcie.

Zakres projektu zawsze dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta oraz wymagań konkursowych, jednakże najczęściej składa się z następujących elementów:

  • ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa),
  • opis przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • ocena efektywności projektu,
  • opis innowacyjności wdrażanych technologii oraz produktów,
  • analiza finansowa wraz z prognozami
  • sformułowanie rekomendacji

Wspieramy również naszych Klientów w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub nowej technologii, jeśli jej uzyskanie jest wymogiem uzyskania dotacji lub może w znaczący sposób zwiększyć prawdopodobieństwo jej uzyskania. Dzięki współpracy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi, pomagamy dobrać odpowiedni podmiot i monitorujemy pracę nad tworzeniem dokumentów tj. opinie o nowej technologii lub raporty z prac badawczo-rozwojowych. Dzięki kompleksowej usłudze treść i zawartość tych dokumentów nie tylko odzwierciedla rzeczywisty poziom innowacyjności przedsięwzięcia, ale i odpowiada regulaminowym wymogom konkursu, a także jest spójna z pozostałą częścią dokumentacji aplikacyjnej.

Poznaj Historie Sukcesu

Poznaj Nasze Referencje

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl