Dotacje Unijne przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski. Kluczową rolę w tym procesie odegrały polskie przedsiębiorstwa, w pełni wykorzystując szanse i możliwości wzniesienia się na najwyższy poziom innowacyjności.

Historie sukcesu

Dotacje Unijne w latach 2004-2013 przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski m.in. poprzez rozwój infrastruktury,  energetyki, ekologii, szkolnictwa wyższego, nauki oraz służby zdrowia. Jednak kluczową rolę odegrały polskie przedsiębiorstwa, w pełni wykorzystując szanse i możliwości wzniesienia się na najwyższy poziom innowacyjności. Około 25% wszystkich dotychczasowych środków unijnych zostało skierowanych do sektora przedsiębiorstw na inwestycje, badania i rozwój oraz nowe miejsca pracy.

Pozyskanie jak i sprawne wykorzystanie europejskiego wsparcia jest procesem żmudnym i skomplikowanym. Lecz dynamicznie zmieniające się wokół nas otoczenie oraz  przedstawione poniżej przykłady, pokazują, że polskie przedsiębiorstwa jak i rozmaite instytucje, potrafią doskonale wykorzystać szanse płynące ze środków europejskich. Te liczne „Historie Sukcesu” były możliwe do osiągnięcia w znacznej mierze dzięki dotacjom UE. Jest to pozytywna prognoza i zachęta do korzystania z dotacji w latach 2014-2020, w których strumień pieniędzy przekazanych Polsce z budżetu UE będzie jeszcze większy niż w minionej perspektywie.