Sezon jesienno-zimowy obfituje w konkursy w ramach programów zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych, a także mniej popularnych programów europejskich i bilateralnych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. W ramach wciąż najatrakcyjniejszych i najbardziej popularnych dotacji do projektów inwestycyjnych wznowione zostały 2 ogólnokrajowe programy Inteligentny Rozwój:

• 3.2.2 POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”, który wystartował w październiku 2019r. i potrwa do końca lutego 2020r. Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać to 6 mln zł, przy poziomie wsparcia od 25 do 70% w zależności od wielkości firmy i regionu.
• 3.2.1 POIR „Badania na rynek”, który również rozpoczął się w październiku. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi mieścić się w graniach 1 mln zł do 50 mln zł, a poziom wsparcia wynosi 25-70% w zależności od wielkości firmy i regionu.
Do końca 2019r. uruchomione mają zostać również działania inwestycyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych m.in. w województwach:
• dolnośląskim – działanie 1.5.2. skierowane do firm mikro działających na rynku do 2 lat;
• mazowieckim – 3.3. „Innowacje w MŚP”, planowane na listopad 2019r.;
• podkarpackim – 1.4.1. „Rozwój MŚP”, nabór w październiku 2019r.;
• śląskim 3.2. „Innowacje w MŚP”, nabór w październiku 2019r.;
• podlaskim 1.3. „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”, nabór w październiku 2019r.;
– zachodniopomorskim 1.5. „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, nabór w październiku 2019r..

2. Z puli dotacji na Badania i Rozwój (B+R) mogą korzystać zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże firmy niespełniające kryteriów MŚP, a także konsorcja biznesowe i biznesowo-naukowe.
Wśród programów ogólnokrajowych (POIR) w bieżącym roku można wnioskować o dofinansowanie z następujących działań:
• 1.1.1. „Szybka ścieżka” – badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – działanie skierowane zarówno do MŚP, dużych firm, jak i konsorcjów (z wyłączeniem realizacji projektu na obszarze woj. mazowieckiego), nabór trwa do 16 grudnia 2019r.
• 1.1.1. „Szybka ścieżka” badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – działanie skierowane zarówno do MŚP, dużych firm, jak i konsorcjów (z wyłączeniem realizacji projektu na obszarze woj. mazowieckiego) – projekty w zakresie tematycznym „Tworzywa sztuczne” oraz „Technologie kosmiczne”, nabór trwa do 15 listopada 2019r.
• 1.2. sektorowe programy B+R zakładające realizację dużych projektów badawczych, ważnych w zakresie rozwoju danej branży:
– GameINN – projekty B+R dotyczące obszarów gier wideo, silników i technik przetwarzania, sztucznej inteligencji, interakcji, cyfrowej dystrybucji i rozgrywek on-line oraz procesu wytwórczego gier, nabór zaplanowany na IV kwartał 2019r.
• 4.1.4. Projekty Aplikacyjne zakładające jedynie realizację projektu przez MŚP w konsorcjum z jednostką naukową, nabór zaplanowany na I kwartał 2020r.
• 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”; program pozwala na dwuetapowe finansowanie przedsięwzięcia, czyli zarówno części badawczej jak i wdrożeniowej.
Etap I: zlecenie prac B+R wyłącznie wyspecjalizowanym jednostkom badawczo-rozwojowym; nabór wniosków trwa do 28 listopada 2019r.; wartość kosztów kwalifikowanych projektu może wynieść 60-400 tyś. złotych , a maksymalne dofinansowanie to 340 tyś. zł;
Etap II: wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej); dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych może wynieść maksymalnie 800 tyś. złotych (koszty kwalifikowane), natomiast maksymalne dofinansowanie to 560 tys. zł.; nabór wniosków do II etapu potrwa do 7 stycznia 2020r.

Regionalne programy operacyjne oferują również wiele ciekawych rozwiązań:
• Województwo dolnośląskie – 1.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”; nabór w listopadzie 2019r.
• Województwo łódzkie – 1.2.2. „Projekty B+R przedsiębiorstw”; nabór w październiku 2019r.
• Województwo mazowieckie – 1.2.” Działalność badawczo–rozwojowa przedsiębiorstw”; nabór w październiku 2019r.
• Województwo opolskie – 1.1 „Innowacje w przedsiębiorstwach”, nabór w grudniu 2019r.
• Województwo warmińsko-mazurskie – 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw”; nabór w listopadzie 2019r.
• Województwo zachodniopomorskie – 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, tzw. małe projekty – nabór otwarty prowadzony w rundach do 31 grudnia 2019r. oraz 1.1. „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” ukierunkowane na wdrożenie wyników prac, prowadzone w zakresie konkretnych specjalizacji regionu; nabór ciągły, prowadzony w rundach do 29 listopada 2019r.

3. Jedną z form dotacji zagranicznych spoza środków UE są tzw. Fundusze Norweskie i EOG. Pomoc przyznawana jest przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein kilkunastu krajom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Fundusze norweskie skierowane są na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości firm, premiują nawiązywanie współpracy z podmiotami z Norwegii oraz mają na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko naturalne, m.in. w zakresie:
• Zmniejszania zużycia materiałów i innych zasobów,
• Wydłużania żywotności produktów, materiałów i zasobów,
• Ograniczania produkcji odpadów,
• Wykorzystania biomasy jako źródła energii w miejsce nieodnawialnych źródeł energii,
• Ochrony obszarów lądowych i wodnych przed zanieczyszczeniem poprzez neutralizowanie istniejących koncentracji odpadów i zanieczyszczeń, ograniczanie ich nowych źródeł, a także tworzenie biodegradowalnych plastików.
Nabór wniosków ogłoszony zostanie na konferencji organizowanej przez operatora programu Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 30 października 2019r. ADM Consulting Group jest uczestnikiem tej konferencji.

Zapraszamy do kontaktu!