Celem głównym projektu było podniesienie i dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestników w zakresie kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem firmy – do wymogów regionalnego rynku.

Cele szczegółowe projektu: osiągniecie większej pewności siebie w kontekście rozwoju własnej kariery zawodowej, podwyższenie pozycji zawodowej na rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także wyposażenie uczestników w narzędzia umożliwiające sprawne poruszanie się po rynku pracy, umożliwiające obsługę/prace w przedsiębiorstwie, w zakresie 4 najistotniejszych obszarów związanych z funkcjonowaniem firm:

  • HR- Human Resources – zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Marketing – badanie rynków, oddziaływanie na popyt,
  • Zarządzanie – analiza strategiczna, badanie otoczenia firm, zmiana strategiczna i określanie – opcji strategicznych,
  • Przygotowywanie biznesplanów, – ekonomia, finanse i rachunkowość.

www.efs.admgroup.pl