Nasze bogate doświadczenie ułatwi Państwu rozpoznanie rynków zagranicznych oraz rynku krajowego w celu znalezienia partnera w wybranej branży.

Kojarzenie Partnerów Biznesowych

Dzięki zrealizowaniu ponad 730 projektów z wielu dziedzin życia gospodarczego, mamy możliwość kojarzenia potrzeb z możliwościami naszych Klientów i Partnerów biznesowych.

Broker technologii

 • Kojarzenie partnerów biznesowych (B2B),
 • Kojarzenie partnerów biznesowych z naukowymi (S2B),
 • Inicjowanie i koordynacja powstawania konsorcjów na rzecz realizacji projektów badawczych i celowych
 • Tworzenie modeli komercjalizacji i transferu technologii wraz z doborem optymalnych partnerów biznesowych
 • Poszukiwanie odbiorców na nowe technologie i produkty,

Analiza migracji zagranicznych przedsiębiorstw na rynek polski

 • Analiza możliwości wejścia na rynek polski dla firm zagranicznych,
 • Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,
 • Opracowywanie strategii rozwoju firmy w warunkach polskich,
 • Analiza warunków dostępu do rynku krajowego,
 • Identyfikacja ryzyka i zarządzenia ryzykiem w związku z wejściem na polski rynek,
 • Rekomendacja planu finansowania dla przeniesienia lub otworzenia oddziału w Polsce,

Analiza migracji krajowych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne

 • Analiza możliwości eksportowych na obce rynki,
 • Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,
 • Opracowywanie strategii rozwoju eksportu dla firm krajowych,
 • Analiza warunków dostępu do rynku zagranicznego,
 • Identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem w działalności eksportowej na wybrane rynki,
 • Rekomendacja planu finansowania działalności eksportowej na obce rynki,

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl