Oddział Gdynia

Oddział Gdynia

ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Warszawa

Oddział Warszawa

ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20 do 24
fax /+48 22/ 395 68 29
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław

Oddział Wrocław

ul. Strzegomska 138, 54-427 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl

Oddział Warszawa

ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
fax /+48 22/ 395 68 29
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia

ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław

ul. Strzegomska 138; 54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl

ADM Consulting Group S.A.

NIP 5862206742; REGON 220524158; KRS 0000408312 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy – 614 414,00 zł; ING Bank Śląski S.A. Nr Rach. 05 1050 1764 1000 0023 2569 3402

Przydatne adresy

Sekretariat zarządu
sekretariat@admgroup.pl

Dział Funduszy Pomocowych UE
dotacje@admgroup.pl

Dział Doradztwa Inwestycyjnego
inwestycje@admgroup.pl