Do 26 kwietnia nieprzerwanie trwa organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego piąty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR. Przedsiębiorcy mogą uzyskać do 6 mln zł wsparcia na inwestycję polegającą na wdrożeniu własnej lub zakupionej nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac B+R lub nieopatentowanego know-how. W rezultacie projektu oferta firmy musi powiększyć się o nowy lub znacząco udoskonalony wyrób lub usługę, które są innowacyjne w skali kraju.

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową potwierdzoną promesą kredytu technologicznego pozyskaną z banku komercyjnego współpracującego z BGK.

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in.: zakup nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu), zakup, wytworzenie, montaż i uruchomienie nowych i używanych środków trwałych, roboty i materiały budowlane w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części niezbędnych do realizacji inwestycji i bezpośrednio związanych z wdrożeniem nowej technologii, wartości niematerialne i prawne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym działem doradców, którzy pomogą Państwu ocenić czy planowana inwestycja spełnia wymogi umożliwiające uzyskanie wsparcia w ramach „Kredytu technologicznego”.