Od 25 listopada do 6 grudnia 2019 r. trwa nabór na prowadzenie prac B+R oraz zakup wyposażenia B+R w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego:
• Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6009/poddzialanie-121-dzialalnosc-br-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010201-ip03-28-00219

• Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6013/poddzialanie-122-wspolpraca-biznesu-z-nauka-konkurs-nr-rpwm010202-ip03-28-00219

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i aplikowania o dofinansowanie!

Aneta Świerszcz (oddział Warszawa)
Doradca ds. projektów inwestycyjnych
a.swierszcz@admgroup.pl
mobile – 507 085 500

Cezary Herrmann (oddział Gdynia)
Doradca ds. projektów inwestycyjnych
c.herrmann@admgroup.pl
mobile – 512 840 737