Misja i Wartości

Nasze wartości – wyrażone jako Pięć Zasad – odróżniają nas od innych firm, nakładając na nas obowiązek myślenia i postępowania w szczególny sposób względem naszych Współpracowników, Partnerów biznesowych i prowadzonej działalności. Zasady te zawsze określają wysokie wymagania i stanowią istotny element naszego dziedzictwa.

Jakość

Klienci są naszym Partnerem, ich rozwój jest naszą pracą, a najwyższa jakość jest naszym celem.

Odpowiedzialność

Jako jednostki wymagamy pełnej odpowiedzialności od siebie samych; jako współpracownicy wspieramy odpowiedzialność innych.

Wzajemność

Wzajemna korzyść jest wspólną korzyścią, a wspólna korzyść jest trwała.

Wydajność

W pełni korzystamy z naszych zasobów, niczego nie marnotrawiąc i zajmując się jedynie tym, co potrafimy robić najlepiej.

Wolność

Wolność pozwala nam kształtować naszą przyszłość, zyski pozwalają nam zachować wolność.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl