Kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat, zespół wykwalifikowanych ekspertów. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań.

Nasz zespół

Kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat, zespół wykwalifikowanych ekspertów. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań.

Zarząd

Daniel Pawelec

Daniel Pawelec

Prezes Zarządu ADM Consulting Group S.A.

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Członek rady nadzorczej spółki Synerga+ S.A.. Fundator oraz prezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z doradztwem biznesowym oraz funduszami europejskimi związany od 2004r.

Koordynator współpracy z licznymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz oceny innowacyjności i nowych technologii.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz DPT Business School w Filadelfii (USA).

Adrian Skrocki

Adrian Skrocki

Wiceprezes Zarządu ADM Consulting Group S.A.

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. . Synerga+ S.A.. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Od 2002 roku zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych m.in.. środkami UE. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z pomocą publiczną pochodzącą ze źródeł europejskich zdobywał przy realizacji projektów w ramach programów preakcesyjnych – PHARE 2000, 2001, 2002 (głównie PRP, FDI oraz PRPE) oraz SAPARD.

Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty m.in. dla: Politechniki Warszawskiej, Miasta Siedlce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, laboratoriów badawczych oraz najbardziej innowacyjnych polskich firm.

Organizator i wykładowca ponad 100 konferencji oraz szkoleń dotyczących tematyki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności na JRE oraz pozyskiwania środków finansowych pochodzących m.in. z funduszy strukturalnych UE oraz Private Equity.

W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji: wędkarstwu. Na swoim koncie ma niezwykłe okazy złowione w różnych zakątkach świata.

Dział administracyjny

Marta Wichrzycka

Marta Wichrzycka

Asystenka Zarządu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Dołączyła do zespołu ADM Consulting Group S.A. w lipcu 2009 roku.
Kieruje bieżącymi sprawami administracyjno-biurowymi współpracując z partnerami biznesowymi firmy, w tym z dostawcami towarów i usług oraz działem księgowo-finansowym. Koordynuje organizację licznych szkoleń i konferencji zarówno jednorazowych jak i cyklicznych. Dba o zachowanie wewnętrznych procedur i przestrzeganie norm ISO 9001-2008.

Dział Doradców ds. Projektów Inwestycyjnych

Cezary Herrmann

Cezary Herrmann

Doradca ds. projektów inwestycyjnych

Dołączył do ADM Consulting Group S.A. w kwietniu 2019. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością. W 2006 roku rozpoczął pracę w branży finansowej. Zajmował się doradztwem inwestycyjnym, ubezpieczeniowym oraz kredytowym. Od 2016 roku zajmuje się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla firm na inwestycje wdrożeniowe oraz na projekty badawczo rozwojowe.

Aneta Świerszcz

Aneta Świerszcz

Doradca ds. projektów inwestycyjnych

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę w dotacjach unijnych rozpoczęła w 2012 roku, gdzie przez 5 lat uczestniczyła przy realizacji projektu skierowanego dla przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie optymalizacji procesów biznesowych pod kątem rozwiązań informatycznych i wdrażania systemów klasy ERP. Zajmowała się sporządzaniem analiz przedwdrożeniowych, a także mapowaniem i modelowaniem procesów biznesowych z wykorzystaniem metodologii BPMN. Pracowała jako doradca w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz sporządzania wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora IT.

W wolnych chwilach biega, ma na swoim koncie biegi zarówno krótko jak i długodystansowe, w tym 7 ukończonych maratonów, m.in. prestiżowy TCS New York City Marathon.

Dział Analityczny

Małgorzata Musiał

Małgorzata Musiał

Kierownik Działu Analitycznego

Specjalista ds. projektów międzynarodowych i zarządzania innowacją

W ADM Consulting Group S.A. od 2010 r. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywności biznesowej przedsięwzięć. Opracowuje modele zarzadzania innowacjami, ukierunkowanymi na optymizację wykorzystania innowacji, dla realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Odpowiada za opracowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych. Współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, realizującymi swoje projekty na terenie Polski. Zajmuje się także alternatywnymi źródłami finansowania przedsięwzięć biznesowych. Zaangażowana w pozyskanie łącznie ponad 130 mln zł dla 90 projektów.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Prywatnie podróżniczka. Ma na swoim koncie 5 kontynentów i podróże po 46 krajach świata.

Weronika Romańczuk

Weronika Romańczuk

Starszy Analityk Finansowy

Specjalista modeli finansowych i prognostyki

Dołączyła do zespołu ADM Consulting Group S.A. w 2009 r. Zaangażowana w pozyskanie finansowania dla 130 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości ponad 200 mln zł, które otrzymały wsparcie zarówno w ramach programów regionalnych, jak i ogólnokrajowych. Specjalizuje się w ocenie sytuacji finansowo-ekonomicznej firm, prognozowaniu wpływu na rozwój działalności podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych, a także opracowywaniu modeli finansowych i doboru struktury finansowania.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie Diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsięwzięć oraz Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie Controlingu. PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management.

Swoje pasje artystyczne realizuje śpiewając w chórze.

Alicja Cichocka

Alicja Cichocka

Starszy Analityk Finansowy

Specjalista modeli finansowych i projektów infrastrukturalnych

Pracuje w zespole ADM Consulting Group S.A. od 2011 r. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych w tym również dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalista projektów z zakresu efektywności energetycznej, redukcji emisji, OZE, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami i infrastruktury portowej.

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze specjalizacją w zakresie Matematyki stosowanej i Uniwersytetu Szczecińskiego, w zakresie Analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W wolnych chwilach zgłębia tajniki matematyki, a także literaturę psychologiczną.

Beata Olejarczyk

Beata Olejarczyk

Starszy Analityk Finansowy

Specjalista oceny efektywności inwestycji, strategii finansowania oraz doradztwa strategicznego

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych. Zajmuje się oceną efektywności inwestycji. Opracowuje strategie optymalnego finansowania projektów. Zaangażowana w pozyskiwanie kapitału na realizację przedsięwzięć związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Na swoim koncie posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego. Pracę zawodową związaną z funduszami europejskimi rozpoczęła w 2008 r. Poprzedziła ją wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Opracowywała dokumentację aplikacyjną dla kilkudziesięciu projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach programów regionalnych, ogólnokrajowych a także międzynarodowych. Współpracowała zarówno z sektorem przedsiębiorstw jak i z jednostkami samorządowymi.

Absolutorium MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, absolwentka kierunku Bankowość i Finanse na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie interesuje się architekturą i kosmologią. W każdej wolnej chwili w podróży.

Emilia Paszkowska

Emilia Paszkowska

Analityk Finansowy

Specjalista finansowy

Absolwentka finansów i bankowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie na tej samej uczelni. W swoich badania skupia się nad kreacją wartości pozabilansowych aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwach. Współpracę z ADM Consulting rozpoczęła w lutym 2017 roku. Z konsultingiem finansowym związana jest jednak od 2011 roku. Posiada bogate doświadczenie w pracy nad dokumentacją aplikacyjną z partnerami kultury i biznesu. W swojej karierze realizowała także projekty wsparcia samorządów środkami unijnymi. Dotychczas z wysoką skutecznością zrealizowała kilkadziesiąt projektów wsparcia inwestycyjnego.

W wolnym czasie realizuje się uprawiając sport, szczególnie bieganie średniodystansowe. Wśród najbliższych celów wymienia ukończenie dystansu ½ Ironman oraz obronę pracy doktoranckiej.

Karolina Stankiewicz

Karolina Stankiewicz

Analityk Biznesowy

Specjalista projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Posiadacz PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management. Do zespołu analitycznego ADM Consulting Group S.A. dołączyła w 2015 r., jednak z branżą dotacyjną związana już od 2012 r.

Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych. Z dużą skutecznością, sięgającą rokrocznie blisko 80%, pozyskała dotychczas dofinansowanie na łączną kwotę ponad 50 mln zł dla zróżnicowanych przedsięwzięć badawczych i rozwojowych.

Dodatkowo zajmuje się także organizacją i koordynowaniem działań związanych z podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych pracowników ADM. Dzięki jej sprawnemu działaniu rokrocznie pracownicy firmy biorą udział w co najmniej kilku dedykowanych szkoleniach w tym również wyjazdowych, połączonych z integracją i zabawą.

Prywatnie lubi dobrą książkę oraz długie rowerowe wycieczki.

Ula Tworzydło

Ula Tworzydło

Analityk Biznesowy

Specjalista analiz rynkowych oraz projektów strategicznych dla instytucji publicznych

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo z tematyką funduszy unijnych związana od    2007 r.

Specjalizuje się w projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych realizowanych przez instytucje publiczne. Posiada doświadczenie jako moderator konsultacji społecznych lokalnych programów rewitalizacji oraz jako doradca w procesie inwestycyjnym. Na swoim koncie posiada również kilkadziesiąt opracowanych analiz rynku, strategii rozwoju i innych opracowań planistycznych. Jest autorką blisko 100 projektów rozwojowych i kilkudziesięciu dokumentów strategicznych.

Prywatnie nie wyobraża sobie życia bez sportu, kina, książek i podróży.

Dział Monitoringu i rozliczeń projektów

Renata Pieczarka

Renata Pieczarka

Kierownik Działu ds. rozliczeń i koordynacji projektów

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji i rozliczania przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze środków UE, które zdobywa od 2008 r. Do zespołu ADM Consulting Group S.A. dołączyła w lipcu 2011 r. Odpowiedzialna za skuteczne rozliczenie blisko stu projektów dofinansowanych zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i Programów Krajowych. Współpracę z klientem rozpoczyna od opracowania harmonogramu działań i szczegółowego omówienia przyjmowania, rejestrowania, archiwizowania i opracowywania dokumentów finansowych tak, aby ułatwić nadzór i rozliczenie inwestycji w sposób zgodny z wytycznymi instytucji przyznających dotacje. Dzięki analitycznemu podejściu do napotkanych trudności oraz otwartości we współpracy rozwiązuje trudne sytuacje, doprowadzając do szczęśliwego zakończenia projektu.

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Interesuje się tematyką komunikacji niewerbalnej i public relations. Wolne chwile spędza z rodziną.

Teresa Wacławska

Teresa Wacławska

Specjalista ds. rozliczeń i koordynacji projektów

Posiada dwunastoletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym projektów międzynarodowych i badawczo-rozwojowych. Specjalista w zakresie kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych i przygotowywania postępowań ofertowych.

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Matematyka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz prawa i funduszy Unii Europejskiej na Politechnice Gdańskiej oraz audytu i kontroli w Szkole Głównej Handlowej.

Wolne chwile spędza z przyjaciółmi lub dobrą książką. Lubi eksperymenty kulinarne i zagadki logiczne.

Eliza Czapska

Eliza Czapska

Specjalista ds. rozliczeń i koordynacji projektów

Posiada doświadczenie w zakresie rozliczania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE oraz jako koordynator projektów, a także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu małych przedsiębiorstw o charakterze handlowym i usługowym.

Absolwentka wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i mediacji oraz Zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE.

Wolne chwile spędza z rodziną lub zajmuje się ogrodem.

Aneta Gozdur

Aneta Gozdur

Specjalista ds. rozliczeń i koordynacji projektów

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym projektów międzynarodowych i badawczo-rozwojowych. W ramach współpracy z klientem odpowiada za nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, dofinansowanych z programów regionalnych oraz ogólnokrajowych.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania i Ekonomii.

Wolne chwile spędza z dobrą książką lub zajmuje się ogrodem.

Struktura Organizacyjna

Zgodnie z przyjętym na początku działalności celem – kompleksowość oraz najwyższa jakość usług, ustalone zostały wewnętrzne standardy umożliwiające osiągnięcie w/w założeń. Każdy projekt jest prowadzony wg wypracowanych przez lata procedur. Aby je wzmocnić spółka wdrożyła w 2014 roku system ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Więcej

Doświadczenie

Spółka ADM Consulting Group została powołana w 2007 roku przez grupę ekspertów zajmujących się doradztwem biznesowym. Jednakże założyciele spółki współtworzyli polski rynek doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych już od 2002 roku.
Więcej

Poznaj Historie Sukcesu

Poznaj Nasze Referencje

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl