Kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat, zespół wykwalifikowanych ekspertów. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań.

Nasz zespół

Kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat, zespół wykwalifikowanych ekspertów. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań.

Zarząd

Daniel Pawelec

Daniel Pawelec

Prezes Zarządu ADM Consulting Group S.A.

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Członek rady nadzorczej spółki Synerga+ S.A.. Fundator oraz prezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z doradztwem biznesowym oraz funduszami europejskimi związany od 2004r.

Koordynator współpracy z licznymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz oceny innowacyjności i nowych technologii.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz DPT Business School w Filadelfii (USA).

Adrian Skrocki

Adrian Skrocki

Wiceprezes Zarządu ADM Consulting Group S.A.

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. . Synerga+ S.A.. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Od 2002 roku zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych m.in.. środkami UE. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z pomocą publiczną pochodzącą ze źródeł europejskich zdobywał przy realizacji projektów w ramach programów preakcesyjnych – PHARE 2000, 2001, 2002 (głównie PRP, FDI oraz PRPE) oraz SAPARD.

Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty m.in. dla: Politechniki Warszawskiej, Miasta Siedlce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, laboratoriów badawczych oraz najbardziej innowacyjnych polskich firm.

Organizator i wykładowca ponad 100 konferencji oraz szkoleń dotyczących tematyki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności na JRE oraz pozyskiwania środków finansowych pochodzących m.in. z funduszy strukturalnych UE oraz Private Equity.

W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji: wędkarstwu. Na swoim koncie ma niezwykłe okazy złowione w różnych zakątkach świata.

Dział administracyjny

Marta Wichrzycka

Marta Wichrzycka

Asystenka Zarządu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Dołączyła do zespołu ADM Consulting Group S.A. w lipcu 2009 roku.
Kieruje bieżącymi sprawami administracyjno-biurowymi współpracując z partnerami biznesowymi firmy, w tym z dostawcami towarów i usług oraz działem księgowo-finansowym. Koordynuje organizację licznych szkoleń i konferencji zarówno jednorazowych jak i cyklicznych. Dba o zachowanie wewnętrznych procedur i przestrzeganie norm ISO 9001-2008.

Dział Doradców ds. Projektów Inwestycyjnych

Arkadiusz Sylpaczuk

Arkadiusz Sylpaczuk

Kiierownik Działu Doradców

Dołączył do ADM Consulting Group S.A. w marcu w 2012.  Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku zajmuje się tematyką funduszy unijnych. Pracował przy kilkudziesięciu projektach inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii. Autor licznych publikacji i artykułów z dziedziny zarządzania ryzykiem i pozyskiwania kapitału. Czynnie bierze udział w cyklicznych szkoleniach i konferencjach, gdzie przekazuje przedsiębiorcom swoją wiedzę w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych.

Wolne chwile spędza śledząc rozwój rynku kapitałowego, a jego pasją jest gotowanie.

dr inż. Ksawery Kuligowski

dr inż. Ksawery Kuligowski

Starszy Doradca ds. projektów inwestycyjnych

Pracę zawodową związaną z pozyskiwaniem funduszy unijnych rozpoczął w 2009 r. Poprzedził ją międzynarodowym doświadczeniem badawczym zdobywanym w Australii i Danii, gdzie obronił doktorat z inżynierii środowiska. W Polsce zdobywał swoje doświadczenie w jednostce uniwersyteckiej Uniwersytetu Gdańskiego, odpowiedzialnej za stymulowanie innowacyjności w sektorze nauki i biznesu gdzie koordynował międzynarodowe projekty B+R w tematyce ochrony środowiska, rolnictwa i bioenergetyki (programy z NCBiR, EWT, 7.PR UE). Autor ponad 50 publikacji i odczytów konferencyjnych w tematach związanych z pracą naukową. Do ADM Consulting Group S.A. dołączył w 2014 r, zajmuje się doradztwem w projektach inwestycyjnych oraz badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Koordynuje procesy związane z zawiązywaniem konsorcjów kojarząc partnerów naukowych oraz biznesowych z różnych krajów.

Jego pasją jest żeglarstwo latem i narty biegowe zimą. W wolnych chwilach muzyk, instruktor gry na bębnach i na ciele, lider zespołu bębniarskiego KuKaKiKe.

Piotr Iwaszko

Piotr Iwaszko

Doradca ds. projektów inwestycyjnych / Kierownik Oddziału

Od 2008 roku zaangażowany we wdrażanie projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych. Pierwsze Doświadczenie w tej tematyce zdobywał pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego; początkowo jako specjalista ds. projektów dotyczących współpracy gospodarki i nauki, a następnie jako konsultant ds. funduszy unijnych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Autor publikacji dotyczących funduszy unijnych.

Z zamiłowania aktywny muzyk – basista/kompozytor – członek zespołu rockowego INSTYTUT. Pasjonat kina, uczestnik Dyskusyjnych Klubów Filmowych i kilkunastu festiwali filmowych. Trenuje system walki w bliskim kontakcie – Krav Maga.

Dział Analityczny

Małgorzata Musiał

Małgorzata Musiał

Kierownik Działu Analitycznego

W ADM od 2010 r. Specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych w ramach programów krajowych i międzynarodowych. Współpracuje z zagranicznymi kontrahentami realizującymi swoje projekty na terenie Polski. Odpowiada także za pozyskiwanie alternatywnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć biznesowych.

Prywatnie podróżniczka. Ma na swoim koncie 5 kontynentów i 43 kraje świata.

Weronika Romańczuk

Weronika Romańczuk

Starszy Analityk Finansowy

Dołączyła do zespołu ADM Consulting Group S.A. w 2009 roku i posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnych dla projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim z wykorzystaniem dotacji unijnych. Zaangażowana w pozyskanie finansowania dla kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych, które otrzymały wsparcie zarówno w ramach programów regionalnych, jak i ogólnokrajowych.

Swoje pasje artystyczne realizuje śpiewając w chórze.

Alicja Cichocka

Alicja Cichocka

Starszy Analityk Finansowy

Pracuje w zespole ADM Consulting Group S.A. od 2011r. Posiada bogate doświadczenie w pracy nad dokumentami aplikacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień badań i rozwoju. Zaangażowana w pozyskanie dofinansowania dla wielu projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych jak i również infrastrukturalno-kulturalnych.

W wolnych chwilach zgłębia tajniki matematyki, a jej pasją jest gra na gitarze.

Karolina Stankiewicz

Karolina Stankiewicz

Analityk Biznesowy

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do zespołu analitycznego ADM Consulting Group S.A. dołączyła w 2015 r. jednak z dotacjami unijnymi związana już od 2012 r. W trakcie studiów zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kilkunastu biznesplanów na podjęcie działalności gospodarczej, wniosków na otrzymanie refundacji kosztów rozwijania działalności, aplikacji w ramach KFS i innych. Jej kompetencje potwierdzają również liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte w trakcie studiów, w tym I nagroda Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej za najlepszą pracę magisterską na kierunkach nietechnicznych.

Prywatnie lubi dobrą książkę oraz długie rowerowe wycieczki.

Beata Olejarczyk

Beata Olejarczyk

Starszy Analityk Finansowy

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych. Pracę zawodową związaną z funduszami europejskimi rozpoczęła w 2008 r. Poprzedziła ją wieloletnim doświadczeniem w bankowości.

Zajmuje się oceną efektywności projektów inwestycyjnych. Zaangażowana w pozyskiwanie finansowania dla projektów związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnych dla projektów finansowanych w ramach programów regionalnych, ogólnokrajowych jak i międzynarodowych. Współpracowała zarówno z sektorem przedsiębiorstw jak i z jednostkami samorządu. Na swoim koncie posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego.

Prywatnie interesuje się architekturą i kosmologią. W każdej wolnej chwili w podróży.

Urszyla Tworzydło

Urszyla Tworzydło

Analityk Biznesowy

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo z tematyką funduszy unijnych związana od 2007 roku.
Podczas pracy nad tworzeniem projektów, współpracuję zarówno z sektorem przedsiębiorstw jak i z jednostkami samorządu. Jest autorką ponad 60 projektów, współfinansowanych ze środków funduszy unijnych. Specjalizuje się głównie w projektach inwestycyjnych. Posiada doświadczenie jako moderator konsultacji społecznych lokalnych programów rewitalizacji oraz jako doradca w procesie inwestycyjnym. Na swoim koncie posiada również kilkadziesiąt opracowanych analiz rynku, strategii rozwoju i innych opracowań planistycznych.

Prywatnie nie wyobraża sobie życia bez sportu, kina, książek i podróży.

Emilia Paszkowska

Emilia Paszkowska

Analityk Finansowy

Absolwentka finansów i bankowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie na tej samej uczelni. W swoich badania skupia się nad kreacją wartości pozabilansowych aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwach. Współpracę z ADM Consulting rozpoczęła w lutym 2017 roku. Z konsultingiem finansowym związana jest jednak od 2011 roku. Posiada bogate doświadczenie w pracy nad dokumentacją aplikacyjną z partnerami kultury i biznesu. W swojej karierze realizowała także projekty wsparcia samorządów środkami unijnymi. Dotychczas z wysoką skutecznością zrealizowała kilkadziesiąt projektów wsparcia inwestycyjnego.

W wolnym czasie realizuje się uprawiając sport, szczególnie bieganie średniodystansowe. Wśród najbliższych celów wymienia ukończenie dystansu ½ Ironman oraz obronę pracy doktoranckiej.

Dział Monitoringu i rozliczeń projektów

Renata Pieczarka

Renata Pieczarka

Kierownik Działu ds. rozliczeń i koordynacji projektów

W zespole ADM Consulting Group S.A. od lipca 2011 roku, natomiast swoje bogate doświadczenie związane z rozliczaniem projektów współfinansowanych środkami unijnymi zdobywa od 2006r. Odpowiedzialna za koordynację i rozliczenie kilkudziesięciu projektów dofinansowanych zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych jak i Programów Krajowych.

W wolnym czasie lubi zgłębiać tajniki komunikacji niewerbalnej i public relations.

Magdalena Bobel

Magdalena Bobel

Specjalista ds. rozliczeń i koordynacji projektów

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w ADM Consulting Group S.A. od marca 2017 roku, jednak pracę z dotacjami unijnymi rozpoczęła w 2015 roku. Specjalizuje się w projektach badawczych.

Wolne chwile spędza na gotowaniu, lubi taniec towarzyski oraz małe i duże wycieczki po Polsce i Europie.

Natalia Rybakowska

Natalia Rybakowska

Specjalista ds. rozliczeń i koordynacji projektów

Magister nauk ścisłych. Od 2011 r. związana wielopłaszczyznowo z funduszami europejskimi. Odpowiedzialna za koordynację i rozliczanie projektów z programów unijnych na poziomie zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Odpowiedzialna za prawidłową realizację kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

W wolnym czasie spędza aktywnie czas z rodziną i przyjaciółmi, maluje i eksperymentuje kulinarnie.

Struktura Organizacyjna

Zgodnie z przyjętym na początku działalności celem – kompleksowość oraz najwyższa jakość usług, ustalone zostały wewnętrzne standardy umożliwiające osiągnięcie w/w założeń. Każdy projekt jest prowadzony wg wypracowanych przez lata procedur. Aby je wzmocnić spółka wdrożyła w 2014 roku system ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Więcej

Doświadczenie

Spółka ADM Consulting Group została powołana w 2007 roku przez grupę ekspertów zajmujących się doradztwem biznesowym. Jednakże założyciele spółki współtworzyli polski rynek doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych już od 2002 roku.
Więcej

Poznaj Historie Sukcesu

Poznaj Nasze Referencje

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl