ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań. Od lat jesteśmy w czołówce rankingów firm doradczych w Polsce.

Nagrody i Wyróżnienia

ADM Consulting Group S.A. może poszczycić się bardzo wysoką skutecznością swoich działań. Od lat jesteśmy w czołówce rankingów firm doradczych w Polsce. Nasza wysoka skuteczność oraz jakość świadczonych usług została doceniona m.in. przez miesięcznik Forbes, który uplasował nas w ścisłej czołówce rankingu firm doradczych w Polsce, przyznając I miejsce w kategorii: Regionalne Programy Operacyjne (2010r.). Zajmujemy również czołowe pozycje w corocznych rankingach Magazynu Fundusze Europejskie, m.in. I miejsce w kategorii: Kredyt Technologiczny (2014r.). Jakość naszej pracy została doceniona również m.in. przez Redakcję Biznes Raportu Gazety Prawnej, co zaowocowało przyznaniem nagrody i tytułu „Jakość Roku” w latach 2009 – 2011 w zakresie „Pozyskiwania źródeł zewnętrznego finansowania”.

Magazyn Fundusze Europejskie

Magazyn Fundusze Europejskie od wielu lat prezentuje cykliczne rankingi firm doradczych. ADM Consulting Group S.A. od początku swej działalności zajmuje wysokie i rokrocznie coraz wyższe miejsca w rozmaitych kategoriach rankingów. Poniżej prezentujemy osiągnięcia w najważniejszych kategoriach rankingów.

Magazyn Fundusze Europejskie

Ranking za okres 2017

 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów POIR
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów B+R
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla małych i średnich firm
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Bonu na innowacje (2.3.2 POIR)
 • I miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z Bonu na innowacje (2.3.2 POIR)
 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Bonu na innowacje (2.3.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii ilości projektów, którym przyznano dotacje
 • II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla małych i średnich firm
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla Sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla małych i średnich firm
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO
 • III miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Szybkiej ścieżki (1.1 POIR)
 • III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji Szybkiej ścieżki (1.1 POIR)
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Szybkiej ścieżki (1.1 POIR)
 • III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla projektów B+R
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów B+R
 • III miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla Sieci ciepłowniczych
 • III miejsce w kategorii Efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w POIŚ
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla Sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
 • III miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji z NFOŚiGW
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
 • IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów RPO
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Badań na rynek (3.2.1 POIR)
 • IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Badań na rynek (3.2.1 POIR)
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • V miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji POIR
 • V miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów POIR
 • VI miejsce według wartości pozyskanych dotacji z Badań na rynek (3.2.1 POIR)
 • VI miejsce w kategorii wartości pozyskanych dotacji dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ranking za okres 2016

 • I miejsce w kategorii Najskuteczniejsze firmy doradcze według średniej wartości uzyskanych dotacji
 • I miejsce w kategorii Najskuteczniejsze firmy doradcze według wartości dofinansowanych projektów
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla małych i średnich firm
 • I miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji dla małych i średnich firm
 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów małych i średnich firm
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów POIR
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Badania na rynek (3.2.1 POIR)
 • I miejsce w kategorii wartości dotacji Badania na rynek (3.2.1 POIR)
 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Badania na rynek (3.2.1 POIR)
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów B+R
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Szybkiej Ścieżki (1.1.1 POIR)
 • I miejsce według liczby dofinansowanych projektów BON na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
 • I miejsce według wartości dotacji BON na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
 • I miejsce według wartości dofinansowanych projektów BON na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)
 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • I miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z NCBR
 • I miejsce w kategorii wartości dotacji z NCBR
 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z NCBR
 • I miejsce w kategorii wartości dotacji z NFOŚiGW
 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
 • II miejsce w kategorii Najskuteczniejsze firmy doradcze według wartości pozyskanych dotacji
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii wartości dotacji z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 POIR)
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów RPO
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO
 • II miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji POIR
 • II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów POIR
 • II miejsce w kategorii wartości dotacji z efektywności energetycznej
 • II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów z efektywności energetycznej
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • II miejsce w kategorii wartości dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • II miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z NFOŚiGW
 • III miejsce w kategorii wartości dotacji z projektów B+R
 • III miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji Szybkiej Ścieżki (1.1.1 POIR)
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Szybkiej Ścieżki (1.1.1 POIR)
 • III miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji POIiŚ
 • IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów B+R
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów POIiŚ
 • IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów POIiŚ
 • IV miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • IV miejsce w kategorii wartość dofinansowanych projektów z ZUS
 • V miejsce w kategorii wartości przyznanych dotacji dla dużych przedsiębiorstw
 • V miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z efektywności energetycznej
 • V miejsce w kategorii liczby dofinansowanych projektów z ZUS
 • VI miejsce w kategorii wartości dotacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 

Ranking za okres 2007-2013

 • I miejsce w kategorii projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla MŚP
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
 • VI miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach PO Ryby
 • IV miejsce w kategorii wartości projektów dofinansowanych z innych źródeł
Z przyczyn technicznych, niezależnych od ADM Consulting Group, osiągnięcia Spółki nie zostały ujęte w tabelach rankingowych. Ilość i wartość dofinansowanych projektów wskazująca na należne miejsce zostały opublikowane w oświadczeniu Wydawcy pod rankingiem. 
 

Ranking za 2014r.

 • I miejsce w kategorii projektów dofinansowanych w ramach dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla MŚP
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla MŚP
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla dużych przedsiębiorstw
 • V miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów ogółem
 • VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
Z przyczyn technicznych, niezależnych od ADM Consulting Group, osiągnięcia Spółki nie zostały ujęte w tabelach rankingowych. Ilość i wartość dofinansowanych projektów wskazująca na należne miejsce zostały opublikowane w oświadczeniu Wydawcy pod rankingiem.

Ranking za 2012r.

 • I miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
 • I miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • III miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
 • IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
 • IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów ogółem

Ranking za 2011r.

 • II miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach dotacji na e-biznes
 • II miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
 • IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Kredytu Technologicznego
 • V miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ranking za 2010r.

 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • III miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • V miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
 • VI miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ranking za 2009r.

 • IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • IV miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • IV miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • VI miejsce w kategorii wartości dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • VI miejsce w kategorii ilości dofinansowanych projektów ogółem
Magazyn Forbes

Magazyn Forbes

Raport – Rynek usług doradczych (2010r.) 1 miejsce w kategorii: Regionalne programy Operacyjne

 

Dziennik Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna

„Jakość Roku” w latach 2009 – 2011 w zakresie „Pozyskiwania źródeł zewnętrznego finansowania”

Złote Godło Quality International

Złote Godło Quality International

ADM Consulting Group S.A. dwukrotnie zdobyło (w latach 2012 – 2013) Złote Godło w kategorii IQ Services w Programie Najwyższa Jakość Quality International 2013.

Złote Godło to najwyższe wyróżnienie konkursu Najwyższa Jakość Quality International.

 

Portfel.pl

Portfel.pl

Czołowe miejsca w rankingu firm doradczych portalu portfel.pl za lata 2007-2010, w kategoriach:

 • Kwota pozyskanych dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gopspodarka
 • Kwota pozyskanych dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl