ADM Consulting Group S.A. stawia sobie za cel, aby przy współpracy z każdym Klientem budować relacje na zasadzie Partnerstwa. Staramy się zrozumieć i utożsamiać z każdym z realizowanych przez nas projektów. ADM Consulting Group pełni więc rolę kompleksowego doradcy – Partnera, który wspiera Klienta na każdym etapie realizacji projektu.

Wpływ organizacji i struktury firmy na jakość usług

ADM Consulting Group S.A. poprzez strukturę i organizację pracy znacząco wyróżnia się na tle konkurencji.

Zgodnie z przyjętym na początku działalności celem – kompleksowość oraz najwyższa jakość usług, ustalone zostały wewnętrzne standardy umożliwiające osiągnięcie w/w założeń. Każdy projekt jest prowadzony wg wypracowanych przez lata procedur. Aby je wzmocnić spółka wdrożyła w 2014 roku system ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Spółka posiada 3 odrębne działy, w ramach których realizowane są poszczególne usługi:

  • Dział Doradców Projektów Inwestycyjnych
  • Dział Analityczny
  • Dział Monitoringu i Rozliczeń Projektów UE

Pomimo faktu, iż wszystkie w/w działy bardzo często pracują razem nad jednym projektem, to ze względu na niezbędne kompetencje oraz charakter poszczególnych działań muszą one być realizowane przez odpowiednie osoby.

Eksperci odpowiedzialni za tworzenie wraz z Klientem planów inwestycyjnych oraz dobór optymalnych źródeł finansowania (Dział Doradców) nie zajmują się fizycznym tworzeniem analiz finansowych bądź biznesplanów (co jest domeną Analityków), ani również nie koordynują formalnej realizacji projektu tj. poprawnego opisu faktur czy przeprowadzenia procedury przetargowej (co jest domeną Działu Monitoringu). Wszystkie działy kompleksowo ze sobą współpracują, jednak każdy odpowiedzialny jest za jeden wyznaczony obszar. Taki podział obowiązków, daje nie tylko większy komfort pracy naszym Klientom, ale również zapewnia najwyższą jakość usług, gdyż każdy jej element wykonywany jest przez ekspertów z danej dziedziny.

Kolejnym, kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat zespół wykwalifikowanych ekspertów. Co ważne, wszyscy eksperci są  etatowymi pracownikami firmy, co jest wyróżnikiem ADM Consulting Group na rynku usług doradczych. To m.in. dzięki kumulacji wiedzy, umiejętności i doświadczeń członków szerokiego Zespołu, ADM Consulting Group posiada zdecydowane przewagi konkurencyjne. Dlatego też, z uwagi na dbałość o każdy szczegół w realizowanych zadaniach oraz budując długofalowe relacje z Klientami , Spółka nie praktykuje zlecania zadań na rzecz swoich Klientów do zewnętrznych podwykonawców i freelancerów.

Takie podejście umożliwiło Spółce zbudowanie wyspecjalizowanych zespołów eksperckich, w których każdy z pracowników posiada unikatowe kompetencje. Dzięki temu nad każdym projektem pracuje odpowiednio skomponowana grupa robocza, która sumą swoich doświadczeń i wiedzy kreuje najlepsze rozwiązania dla Klientów.. Taka struktura pozwala jednocześnie tworzyć unikatowe know-how, płynnie przenikające wewnątrz całej organizacji.

ADM Consulting Group S.A. stawia sobie za cel, aby przy współpracy z każdym Klientem budować relacje na zasadzie Partnerstwa. Staramy się zrozumieć i utożsamiać z każdym z realizowanych przez nas projektów. ADM Consulting Group pełni więc rolę kompleksowego doradcy – partnera, który wspiera Klienta na każdym etapie realizacji projektu.

Zespół

Kluczowym aspektem organizacji ADM Consulting Group S.A. jest własny, budowany przez wiele lat, zespół wykwalifikowanych ekspertów, funkcjonujący w ramach 3 wyspecjalizowanych działów. W odróżnieniu od stosowanych często w branży praktyk wszyscy eksperci są etatowymi pracownikami ADM Consulting Group S.A.
Więcej

Doświadczenie

Spółka ADM Consulting Group została powołana w 2007 roku przez grupę ekspertów zajmujących się doradztwem biznesowym. Jednakże założyciele spółki współtworzyli polski rynek doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych już od 2002 roku.
Więcej

Poznaj Historie Sukcesu

Poznaj Nasze Referencje

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl