Zarząd

Daniel Pawelec

Prezes Zarządu

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. Członek rady nadzorczej spółki Synerga+ S.A.. Fundator oraz prezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Jeden z prekursorów finansowania społecznościowego w Polsce, współzałożyciel platform crowdfundingowych Wspólnyprojekt.pl oraz Wspólnicy.pl.

Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z doradztwem biznesowym oraz funduszami europejskimi związany od 2004r.

Koordynator współpracy z licznymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz oceny innowacyjności i nowych technologii.

Organizator i wykładowca wielu konferencji oraz szkoleń z zakresu pozyskiwania źródeł finansowych dla inwestycji prorozwojowych i innowacyjnych.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz DPT Business School w Filadelfii (USA).

Były kolarz szosowy, który nadal oddaje się swojej pasji amatorsko uprawiając kolarstwo.

Adrian Skrocki

Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel firmy ADM Consulting Group S.A., członek zarządu w spółkach: Instytut Badawczy Nowych Technologii Sp. z o.o., ADM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., LTS Investment Sp. z o.o., Genesis Capital Sp. z o.o. . Synerga+ S.A.. Fundator oraz wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości.

Jeden z prekursorów finansowania społecznościowego w Polsce, współzałożyciel platform crowdfundingowych Wspólnyprojekt.pl oraz Wspólnicy.pl.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i finansowych, specjalizujący się w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji. Od 2002 roku zaangażowany w realizację projektów współfinansowanych m.in.. środkami UE. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane z pomocą publiczną pochodzącą ze źródeł europejskich zdobywał przy realizacji projektów w ramach programów preakcesyjnych – PHARE 2000, 2001, 2002 (głównie PRP, FDI oraz PRPE) oraz SAPARD.
Specjalizuje się w projektach związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, technologiami ekologicznymi oraz ICT. Opiniował, tworzył i nadzorował projekty m.in. dla: Politechniki Warszawskiej, Miasta Siedlce, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, laboratoriów badawczych oraz najbardziej innowacyjnych polskich firm.

Uznany ekspert w dziedzinie pomocy publicznej.

Organizator i wykładowca ponad 100 konferencji oraz szkoleń dotyczących tematyki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności na JRE oraz pozyskiwania środków finansowych pochodzących m.in. z funduszy strukturalnych UE oraz Private Equity.

W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji: wędkarstwu. Na swoim koncie ma niezwykłe okazy złowione w różnych zakątkach świata.

Rada Nadzorcza

Marek Kruszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej ADM Consulting Group S.A.

Pan Marek Kruszewski posiada bogate doświadczenie w firmach wysokich technologii i innowacji. Nadzorował szereg badań z zakresu innowacji, badań i rozwoju w VLB Berlin – Instytut Browarnictwa przy Uniwersytecie Berlińskim. Prelegent podczas sympozjów i konferencji w Belgii, Niemczech i Indiach. Ekspert z zakresu ochrony patentowej i wdrażania innowacji.

Pracował jako członek zarządu takich spółek jak TES Sp. z o.o., czy Invento Sp. z o.o.

Małgorzata Pawelec

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ADM Consulting Group S.A.

Pani Małgorzata Pawelec posiada wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu organizacji i struktury spółek oraz kontrolingu. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie jest mentorką dla przedsiębiorców będących na wczesnym etapie rozwoju biznesu.

Krzysztof Janik

Sekretarz Rady Nadzorczej ADM Consulting Group S.A.

Adwokat Krzysztof Janik ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie odbywał etatową aplikację sądową w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego pracował w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

Pan Krzysztof Janik posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie wpisany jest na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku oraz na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Włada biegle językiem angielskim. Posługuje się również językiem niemieckim.

Adwokat Krzysztof Janik jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu zarówno spraw cywilnych, jak i karnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl