Program – Bon na innowacje – W ramach projektu spółka pozyskała dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczych nad innowacyjnym procesem usługowym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował nowatorską usługę pre-inkubacji dla innowacyjnych firm usługowych i produkcyjnych z wykorzystaniem najnowszych modeli rynkowych.