Aktualnie na terenie województwa pomorskiego trwa nabór wniosków do „pożyczki OZE” ze środków RPO WP 2014-2020. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć z obszaru instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Maksymalna wysokość pożyczki do 15 mln zł, maksymalny okres spłaty: 15 lat.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na ternie woj. pomorskiego mogą starać się również o pożyczkę na innowacje przeznaczoną na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej B+R (przedsięwzięcia na wczesnych etapach gotowości technologicznej i służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów, i procesów zmierzających do wdrożenia wyników prac B+R). Wysokość pożyczki wynosi od 200 tyś. zł do 5 mln zł, a maksymalny okres spłaty to 120 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu!