Nauka, badania i rozwój

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach:

Uniwersytet Śląski powstał w Katowicach w 1968 roku, jako 9. uniwersytet w Polsce.

Uniwersytet zatrudnia blisko 3,4 tys. pracowników, w tym 2 tys. nauczycieli akademickich.

Uczelnia posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania najwyższej godności akademickiej, doktora honoris causa.

Jednostkami podstawowymi Uniwersytetu Śląskiego jest 12 Wydziałów.

Uniwersytet Śląski jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni ma ogromny wkład w przemiany jakie następują na górnym śląsku. Uniwersytet śląski prowadzi wiele badań interdyscyplinarnych, czego efektem był projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczący budowy Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych o wartości ponad 80 mln PLN. Uniwersytet śląski jest również beneficjentem projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) o wartości ponad 20 mln PLN. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uczestnictwo w wielu projektach łączących relacje nauki z biznesem świadczy o bardzo praktycznym podejściu uczelni do wdrażania innowacji i budowaniu trwałych relacji nauki z biznesem.

Strona partnera:

www.us.edu.pl

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl