Bell

Program Kapitał Ludzki pomógł nam podnieść kwalifikacje zawodowe niemal 200 pracowników firmy
Ewelina Cyndrowska – Koordynator Projektów Unijnych

Kategoria

Kapitał Ludzki

Historia Sukcesu Bell

Bell PPHU jest uznanym producentem kosmetyków kolorowych, który może poszczycić się wyrobami o najwyższym światowym standardzie. Od kilkunastu lat przedsiębiorstwo pozostaje liderem wśród polskich marek pod względem popularności i sprzedaży oraz nieustannie zdobywa rynki zagraniczne. Fundamentem sukcesów handlowych firmy jest marka Bell – polska linia kosmetyków do makijażu skupiająca 80 produktów w ponad 600 odcieniach. Produkty Bell są obecne na tak wymagających i konkurencyjnych rynkach jak: Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Azerbejdżan, oraz Bliski Wschód. Do grona odbiorców kosmetyków marki Bell dołączyły w ostatnim czasie również: Grecja, Szwecja, Francja, Hiszpania, Pakistan, Islandia, Armenia, Rumunia, Gruzja, Szwecja, Mołdawia.

Przedsiębiorczość – Program 1.5 RPO WM

W latach 2012-2013 firma Bell aktywnie korzystała z zewnętrznego finansowania inwestycji innowacyjnych. W tym okresie przedsiębiorstwo zrealizowało projekt „Podniesienie konkurencyjności firmy Bell PPHU poprzez inwestycje w innowacyjne technologie produkcyjne”. Inwestycja o wartości 3,85 mln PLN otrzymała ponad 980 tys. PLN dotacji. W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji kosmetyków i opakowań oraz zwiększono zatrudnienie.

Dzięki realizacji projektu oferta firmy powiększyła się o nowy produkt – krem BB – adresowany do grona klientek zainteresowanych nie tylko upiększającymi właściwościami kosmetyków, lecz również ich działaniem ochronnym i pielęgnacyjnym. Nowy produkt stanowił całkowitą nowość na rynku europejskim dzięki wykorzystaniu innowacyjnego składnika chroniącego skórę przed promieniowaniem HEV. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że światło widzialne o wysokiej energii (ang. High Energy Visible Light) może być tak szkodliwe, jak skumulowane działanie promieniowania UVA i UVB.

W ramach przedsięwzięcia stworzono również nowe receptury tuszy do rzęs bez zawartości silikonów, olejów mineralnych, parabenów i innych drażniących składników. Dzięki inwestycji uruchomiono także produkcję innowacyjnych opakowań wielowarstwowych zapobiegających szybkiemu wysychaniu produktów, co dodatkowo podwyższyło jakość oferty Bell PPHU.

Efekty inwestycji

W efekcie realizacji projektu firma Bell znacząco umocniła swoją pozycję w branży kosmetycznej. Formuła używana do produkcji tuszów przed projektem uniemożliwiała ich eksport do wielu krajów, ograniczając tym samym możliwości ekspansji. Nowa receptura tuszu do rzęs pozwoliła na zaoferowanie tego produktu na nowych rynkach eksportowych. Z kolei krem BB stanowił doskonałe uzupełnienie oferty firmy Bell, a jego wprowadzenie było wyrazem podążania za najnowszymi trendami w branży produktów do makijażu.

Dotacje na Innowacje – Program 4.3 Kredyt technologiczny

W latach 2012-2013 firma Bell zrealizowała projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji kosmetyków kolorowych z pigmentami otoczkowanymi typu ASI” o całkowitej wartości ponad 4,6 mln PLN. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny, a firma otrzymała premię technologiczną w wysokości ponad 1,8 mln PLN.

W ramach inwestycji wdrożono nową technologię wytwarzania kosmetyków do makijażu, której podstawą była własna nieopatentowana wiedza techniczna. W efekcie prowadzonych przez dział badawczo-rozwojowy prac powstały innowacyjne receptury prasowanych cieni do powiek i pudrów, produktów kremowych i sypkich oraz kosmetyków wylewanych. Czynnikiem determinującym innowacyjność opracowanej przez Bell technologii była unikalna formuła wyrobów gotowych, wykorzystująca nowy na rynku, opatentowany składnik – pigmenty otoczkowane typu ASI. Odpowiedni dodatek tego surowca zapewnił nieosiągalną dotąd gładkość i kremowość kosmetyku, jednorodność rozprowadzania go na skórze, odporność na wodę oraz właściwości nawilżające.
W ramach projektu 4.3 zakupiono niezbędne maszyny i urządzenia umożliwiające wdrożenie do oferty kosmetyków kolorowych z pigmentami ASI, zapewniające zachowanie wysokiej, powtarzalnej jakości wyrobów końcowych i sprostaniu nadzwyczaj wysokim preferencjom i potrzebom klientów. Inwestycja obejmowała również wyposażenie działu B+R w specjalistyczną aparaturę do badań jakości nowych produktów, m.in. najnowocześniejszy wideomikroskop 3D.

Efekty inwestycji

W efekcie wdrożenia projektu 4.3 firma Bell zyskała potencjał techniczny, dzięki któremu nieustannie buduje i wzmacnia przewagę konkurencyjną na rynku kosmetyków kolorowych oraz wprowadza kolejne innowacje w recepturach i produktach do makijażu. Przedsiębiorstwo może obecnie z powiedzeniem wykorzystywać najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie nowoczesnych technologii i surowców w produkcji kosmetyków kolorowych, dzięki czemu skutecznie konkuruje na rynkach międzynarodowych.

Dotacje na Innowacje – Program 4.4 PO IG

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem o charakterze proinnowacyjnym zrealizowanym w firmie BELL w latach 2012-2013 był projekt dofinansowany w ramach działania 4.4 PO IG. Inwestycja „Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji kosmetyków” o całkowitej wartości wynoszącej ponad 9 mln PLN otrzymała wsparcie w wysokości prawie 3 mln PLN.

W ramach tego projektu Bell PPHU rozbudował i zmodernizował własny dział badawczo-rozwojowy oraz zakupił niezbędne wyposażenie do uruchomienia produkcji nowego rodzaju kosmetyków emulsyjnych i proszkowych. Celem inwestycji było wdrożenie innowacyjnych produktów, opartych na autorskich recepturach i zawierających dwa nowe surowce kosmetyczne: pigmenty w otoczce z estrów jojoba oraz Covafluid FS. Uzupełnieniem nowości produktowych było wprowadzenie nowych opakowań na kosmetyki z tworzywa PETG imitującego szkło.

Efekty inwestycji

W wyniku realizacji inwestycji 4.4. PO IG firma Bell wprowadziła do oferty znacząco ulepszone produkty: fluidy, tusze do rzęs, pudry oraz cienie do powiek. Opracowane nowe receptury kosmetyków emulsyjnych pozwoliły m.in. na wydłużenie przeciętnej trwałości przydatności do użycia z 30 do 36 miesięcy. Z kolei formuły produktów proszkowych z nowymi składnikami zapewniły wyższą powtarzalność kolorystyczną oraz podwyższoną trwałość barw kosmetyków prasowanych.

Kapitał Ludzki – Program PO KL

W latach 2012-2013 kadra przedsiębiorstwa Bell uczestniczyła w projekcie „Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Bell PPHU” współfinansowanym ze środków EFS w ramach realizacji POKL Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1.1. Przedsięwzięcie o wartości blisko 800 tys. PLN zostało dofinansowanie dotacją o wartości ponad 500 tys. PLN.
W ramach projektu zrealizowano m.in. 1 776 h szkoleniowych i 300 h e-learningu. Pracownicy firmy Bell uczestniczyli w szkoleniach uzupełniających ich wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu, rozwiązań informatycznych i dobrych praktyk w produkcji, optymalizacji zakupów i gospodarki magazynowej, trendów innowacyjnych w branży kosmetycznej oraz zajęciach z miękkich kompetencji społecznych. Projekt obejmował również naukę języków obcych (angielskiego i rosyjskiego) oraz kurs obsługi wózków widłowych.

Efekty inwestycji

Efektem projektu było podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych niemal 200 pracowników firmy, co umożliwiło wzrost jej konkurencyjności i prestiżu firmy na rynku. Dzięki szkoleniu w zakresie języków obcych możliwe stało się zacieśnienie relacji biznesowych z obecnymi zagranicznymi kooperantami oraz pozyskanie nowych partnerów do współpracy.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl