Elbląski Park Technologiczny

Dzięki dotacjom UE stworzyliśmy pierwszy Park Technologiczny na Warmii i Mazurach
Paweł Lulewicz – Dyrektor EPT

Historia Sukcesu Elbląski Park Technologiczny

Elbląski Park Technologiczny (EPT) to 67,7 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny, będącej jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga. Park jest pomostem pomiędzy nauką a gospodarką, miejscem, w którym następuje koncentracja podmiotów obu wspomnianych sfer umożliwiająca dynamiczny rozwój współpracy pomiędzy nimi. Obszar Parku podzielony jest na 6 subparków, w których lokowane są zróżnicowane moduły technologiczne z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.

Rozwój Polski Wschodniej – Program PO PW

Elbląski Park Technologiczny powstał, jako pierwsza tego typu jednostka w województwie warmińsko-mazurskim, dzięki dotacji uzyskanej na jego budowę w ramach Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej. Już w połowie 2011 roku Park rozpoczął swoją działalność, obejmując swoim zasięgiem blisko 68 hektarów powierzchni. Wielkość otrzymanej dotacji na utworzenie Parku przez Gminę miejską Elbląg, przekroczyło ponad 52 miliony złotych. Celem Elbląskiego Parku Technologicznego jest stworzenie warunków sprzyjających integrowaniu sfery badawczej ze sferą gospodarczą poprzez udostępnienie infrastruktury, usług doradczych, powierzchni biurowych czy też laboratoryjnej, która pozwoli na podniesienie potencjału gospodarczego regionu oraz transferu innowacyjnych technologii.

Elbląski Park Technologiczny promuje rozwój warmińsko-mazurskich firm również poprzez inicjatywę Inkubator Przedsiębiorczości, który wspiera nowe innowacyjne firmy w procesie wejścia na rynek. 
Inkubowana firma, wykorzystując zasoby Parku, będzie mogła wypromować swoje umiejętności, wiedzę, nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz pozyskać potencjalnych odbiorców dla oferowanych usług.

Efekty inwestycji

Sercem EPT jest budynek Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji liczący około 6 000 m2. Miejsce to stwarza sprzyjające warunki rozwoju innowacyjnego biznesu, w którym przedsiębiorca planujący uruchomić nowe rozwiązania technologiczne w swojej firmie, otrzyma pomoc i wsparcie w całym procesie wdrażania. Na terenie EPT mieszczą się Centra Badawczo – Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców:

  • Centrum Metaloznawstwa,
  • Centrum Jakości Środowiska,
  • Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji,
  • Centrum Transferu Technologii Informatycznych,
  • Centrum Technologii Drewna i Mebli.

Na chwilę obecną z infrastruktury oferowanej przez Elbląski Park Technologiczny, korzysta 23 firm z takich branż jak informatyka, energetyka, automatyka czy chemia przemysłowa oraz 3 firmy w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl