Nauka, badania i rozwój

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny:

Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez ponad 900 pracowników naukowych, kształci obecnie około 5700 studentów na 17 kierunkach. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW).
Misją GUMed w obszarze nauki jest stałe podnoszenie wiedzy medycznej, farmaceutycznej oraz w zakresie nauk o zdrowiu. Uczelnia jest otwarta na nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych w ramach nauk biomedycznych, farmaceutycznych, epidemiologii jak też nauk klinicznych oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących diagnostyce i terapii.

Strona partnera:

gumed.edu.pl

 

 

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl