Biznes, finanse, technologie

Green Projects GmbH, Niemcy

Green Projects GMBH:

Specjalistyczna firma doradcza, mającą siedzibę w Rotterdamie (Holandia) i Osnabrück (Niemcy) wspierająca zarządzanie projektami dla sektora technologii ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Firma operuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, krajach bałtyckich oraz w Polsce. Specjalizuje się w szczególności w branżach: rekultywacja byłych terenów wojskowych i przemysłowych, energetyka odnawialna, reorganizacja i inżynieria zakładów utylizacji odpadów, planowanie i wdrażanie zintegrowanych koncepcji recyklingu odpadów.

Strona partnera:

www.g-projects.de

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl