Nauka, badania i rozwój

Instytut Bilogii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Bilogii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN powstał w 1918 i jest obecnie największym ośrodkiem badawczym związanym z badaniami biologicznymi. Obecnie instytut angażuje do badań ponad 200 naukowców. Wg standardów światowych poziom prowadzonych w instytucie prac plasuje placówkę na liście wiodących instytutów biologicznych w Europie.

W Instytucie funkcjonuje ponad 31laboratoriów badawczych wyposażonych w nowoczesna infrastrukturę B+R. Do wyposażenia laboratoriów należą najnowocześniejsze urządzenia Mikroskopii Konfokalnej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Mikroskopii Elektronowej, Testów Behawioralnych, Elektrofizjologii. Zmodernizowana i dostosowana do wymogów Unii Europejskiej zwierzętarnia pozwala na hodowlę zwierząt laboratoryjnych, także transgenicznych, według najwyższych standardów.

Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna. Realizowane projekty mają najczęściej bardzo interdyscyplinarny charakter. Instytut realizuje obecnie kluczowy projekt BRAINS (Bringing Research Advances In Neurobiology to Society) i ostatnio uznany za godny dofinansowania MIND (Mózg I Nowe Drogi Terapii). Innym, szczególnie intensywnie rozwijanym obszarem badań w Instytucie Nenckiego jest biologia molekularna i komórkowa. Prowadzone prace dotyczą m.in. molekularnych mechanizmów starzenia się (realizowane obecnie także w ramach zintegrowanego projektu europejskiego w 6 Programu Ramowego).
Instytut prowadzi obecnie kooperacje z 62 placówkami zagranicznymi, w większości w ramach porozumień nieformalnych, ale także na podstawie umów międzyinstytutowych oraz umów pomiędzy Akademiami Nauk (8 umów formalnych). Obecnie realizowanych jest 19 grantów przyznanych w wyniku konkursu przez zagraniczne organizacje i fundacje, w tym sześć w ramach 6 Programu Ramowego UE, sześć w ramach 7PR UE, pięć w ramach innych programów UE oraz 2 w ramach programów spoza UE.

Instytut posiada kategorię naukową A.

Strona partnera:

www.nencki.gov.pl

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl