Biznes, finanse, technologie

JWP Rzecznicy Patentowi

Grupa JWP :

Ochrona własności intelektualnej i ochrona prawna firm

Od ponad 20 lat doradzamy krajowym i zagranicznym firmom, jednostkom naukowo-badawczym oraz indywidualnym twórcom i wynalazcom. Świadczymy  wszechstronną pomoc prawną w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Strona partnera:

www.jwp.pl

Grupę JWP tworzą kancelaria rzeczników patentowych, kancelaria adwokacko-radcowska oraz fundacja.

GRUPA JWP oferuje unikalny na polskim rynku zestaw usług prawniczych, doradczych i szkoleniowych. Jest propozycją wyjścia naprzeciw potrzebom klienta w rzeczywistości, w której własność intelektualna stała się jednym z podstawowych aktywów przedsiębiorstwa a jednocześnie jej definicja ulega na naszych oczach modyfikacjom indukowanym przez błyskawiczny postęp technologiczny i przenoszenie coraz większej liczby aktywności do sieci internetowej – www.jwp.pl

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi – kompleksowa ochrona praw własności przemysłowej

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, prawnicy, konsultanci i eksperci różnych specjalności. Kancelaria specjalizuje się w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz nazw domen internetowych i firm.

Eksperci Kancelarii doradzają w: sprawach z zakresu budowania strategii ochrony, zarządzaniu, wycenach i obrocie portfolio praw własności przemysłowej w firmie. Prowadzą badania patentowe i zdolności rejestrowej oznaczeń, postępowania rejestrowe, sporne i sądowe przed krajowymi i europejskimi organami administracyjnymi i sądami. Udzielają pomocy prawnej w sprawach naruszeń praw wyłącznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Więcej na www.jwp.pl.

JWP Adwokaci i Radcowie Prawni – obsługa prawna firm, pomoc prawna i zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów, obejmującą obsługę prawną firm, specjalistyczne doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także organami administracji.

W skład zespołu kancelarii wchodzą radcowie prawni i adwokaci z wieloletnią praktyką doradczą i procesową.

Obszar praktyki kancelarii obejmuje między innymi prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo cywilne, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo spółek, prawo prasowe, prawo Internetu, komercjalizację i transfer technologii, ochronę danych osobowych. Więcej na www.jwp-legal.pl.

JWP Fundacja Masz Pomysł? Masz patent. Masz Zysk! – szkolenia, działania edukacyjne pro bono

Fundacja jest  organizacja pozarządowa  stawiająca sobie za cel popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej jako narzędzie wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej produktów oraz wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki.

Fundacja JWP podejmuje działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i szkoleniowym skierowane do przedsiębiorców, naukowców, twórców, wynalazców, mediów oraz studentów i młodzieży szkolnej. Więcej na www.jwp-fundacja.pl.

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl