Muzeum Wsi Mazowieckiej

Dzięki dotacjom UE zbudujemy zaplecze konferencyjno-rekreacyjne będące uzupełnieniem kompleksu muzealnego. Anna Rzeszotarska – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Historia Sukcesu Muzeum Wsi Mazowieckiej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest samorządową instytucją kultury obejmującą skansen mazowieckiej wsi rzędowej, budynek ratusza miejskiego będący miejscem wystaw czasowych oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddział). Muzeum Wsi Mazowieckiej obejmuje zabytki nie tylko w formie budynków, ale również układ przestrzenny oraz elementy wchodzące w jego skład, np. specyficzny dla danego terenu drzewostan. Muzeum Wsi Mazowieckiej jest odbiorcą licznych nagród za swoją działalność: m.in. nagrody w konkursie „Mazowiecka Firma Roku” oraz tytułu Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia w kategorii: działalność kulturalna w latach 2011 i 2012.

Infrastruktura i Środowisko – Działanie 6.2 „Turystyka” RPO WM

Inwestycja realizowana przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w latach 2011-2015, w ramach działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, obejmuje budowę bazy noclegowo – rekreacyjnej Muzeum, będącej uzupełnieniem obecnego kompleksu muzealnego. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku hotelowego wraz z restauracją, sali koncertowo – konferencyjnej z zapleczem, zespołu basenów oraz kompleksu SPA. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 61 mln PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 20 mln PLN.

Efekty inwestycji

Dzięki realizacji inwestycji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zwiększy się atrakcyjność regionu Mazowsza w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz walory środowiska przyrodniczego gminy Sierpc. Przeprowadzenie inwestycji bezpośrednio zwiększy ofertę kulturową Muzeum Wsi Mazowieckiej, dzięki czemu wzrośnie dostęp do kultury dla turystów. Planuje się przyciągnięcie ok 12 tys. korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zbudowanej w ramach projektu.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl