Nauka, badania i rozwój

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska:

Politechnika Wrocławska jest wiodącą uczelnią techniczną oraz uniwersytecką instytucją badawczą w kraju. Jako ważny ośrodek naukowy, kształci ponad 34 tyś. studentów, pod kierunkiem ponad 2 tyś nauczycieli akademickich. Uczelnia jako jedną ze swoich misji wyznaczyła wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy oraz wysoką jakość kształcenia.

Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W 2008 roku uczelnia objęła pozycje lidera i zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce w liczbie udzielonych patentów. Zaawansowana współpraca kadry naukowej z podmiotami gospodarczymi sprawia, że efekty tych prac służą nie tylko przemysłowi, ale znajdują także zastosowanie w codziennym życiu każdego z nas.

Osiągnięcia Uczelni:

  • I miejsce wśród polskich uczelni technicznych w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015
  • II miejsce w rankingu szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, przeprowadzonym przez tygodnik „Wprost” 2014
  • II miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych 
i informatycznych oraz najbardziej innowacyjnych uczelni według rankingu Computerworld 2012

Strona partnera:

www.pwr.edu.pl

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl