Studio 55

Dzięki dotacjom zapewniliśmy stały dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom obszarów wiejskich powiatu człuchowskiego Marek Szczerba – Członek Zarządu

Kategoria

Informatyzacja

Historia Sukcesu Studio55

Firma STUDIO55 M Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna należy do grupy Spółek Studio55 i jest największym producentem reklamy pneumatycznej w Polsce. Spółka specjalizuje się w wysokojakościowych produktach typu: balony, atrapy produktów, namioty, bramy, bilbordy reklamowe, chwieje, zamki, kostiumy, flagi itp., idealnych do outdoorowej promocji. Przedsiębiorstwo wytwarza produkty oraz świadczy usługi w oparciu o druk na bannerach PVC, siatkach PVC, tkaninach poliestrowych powlekanych PVC itp.

Informatyzacja – Program POIG 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Inwestycja realizowana przez Spółkę Studio55 w roku 2013, w ramach działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, pn.: „Rozwój Studio55 Sp. J. poprzez wdrożenie oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz automatyzację procesów B2B”, obejmowała zakup sprzętu informatycznego i wdrożenie systemu B2B, dzięki któremu procesy ofertowania, składania zamówień, sprzedaży i procesy logistyczne będą zautomatyzowane. System B2B będzie integruje oprogramowanie Studio55 oraz partnerów, umożliwia on rzeczywistą kontrolę nad w/w wymienionymi procesami biznesowymi z dowolnego miejsca na świecie, przy wykorzystaniu komputera z dostępem do Internetu. Wdrożenie podpisu elektronicznego uwiarygodniło kanał wymiany dokumentów pomiędzy partnerami i zagwarantowało autentyczność pochodzenia oraz integralność zawartych danych. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 420 tys. PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 210 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Wprowadzenie nowego systemu informatycznego typu B2B w zasadniczy sposób wpłynęło na udoskonalenie procesu organizacyjnego w przedsiębiorstwie Studio55:

  • usprawniony proces ofertowania poprzez ujednolicenie procedury składania zapytań i ofert,
  • ujednolicenie procesu składania zamówień,
  • automatyzacja procesu sprzedaży – redukcja czasu zaangażowanych w ten proces pracowników,
  • automatyzacja procesów logistycznych.

Bezpośrednim rezultatem inwestycji jest objęcie współpracą B2B 4 kooperantów krajowych i zagranicznych. Realizacja inwestycji znacząco poprawi również wyniki finansowe spółki – ok. 14% wzrost miesięcznych przychodów generowanych przez partnerów objętych systemem B2B (w 2014, w stosunku do roku 2012) oraz obniżenie kosztów zużycia materiałów i energii ogółem o około 5%.

Informatyzacja – Program POIG 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Studio55 Sp. z o.o. należy do grupy Spółek Studio55 i funkcjonuje od października 2009, wiodącym profilem działalności jest dostarczanie Internetu oraz organizowanie e-usług związanych z projektowaniem graficznym on-line różnego rodzaju produktów.

Inwestycja zrealizowana przez Spółkę w roku 2011, w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu przez firmę Studio55 sp. z o.o.”, obejmowała działania prowadzące do wprowadzenia usługi dostępu do Internetu o minimalnej gwarantowanej przepływowości 2Mb/s, na terenie wybranych obszarów wiejskich powiatu człuchowskiego (22 miejscowości), nie posiadających infrastruktury zapewniającej wspomniane usługi. Przedsięwzięcie polegało na doprowadzeniu łącza światłowodowego do budynku, w którym została zainstalowana szafa serwerowa, klimatyzacja, serwer, główny switch (główne centrum zarządzenia siecią/stworzoną infrastrukturą), zakupie 27 masztów oraz podłączenie ich łączem światłowodowym do centrum zarządzania, zakupie niezbędnego sprzętu i oprogramowania do zarządzania siecią. Całkowita wartość projektu wynosiła ponad 615 tys. PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 300 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Zaplanowane działania prowadzące do udostępnienia Internetu umożliwiły stworzenie wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu ponad 60 użytkownikom – mieszkańcom obszarów wiejskich powiatu człuchowskiego objętych inwestycją.

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl