TES

Przeprowadzone prace B+R umożliwiły opracowanie prototypu innowacyjnej i ekologicznej maszyny rozdmuchowej
Waldemar Karaszewski – Prezes Zarządu

Kategoria

Badania i Rozwój

Historia Sukcesu Tes

TES Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z projektowaniem, produkcją i sprzedażą specjalistycznych maszyn – maszyn rozdmuchowych, systemów robotyzacji i automatyzacji, nietypowych maszyn i urządzeń skierowanych do firm z szeroko rozumianej branży tworzyw sztucznych i opakowań oraz branży przemysłowo-produkcyjnej. Firma TES zdobyła wiele nagród i wyróżnień, w tym prestiżową nagrodę TOP SELECTION 2000 za najlepszy produkt w kategorii maszyn na Międzynarodowych Targach Opakowań Maszyn „EMBALLAGE” w Paryżu w 2000 roku. Spółka wdraża do produkcji wiele innowacyjnych rozwiązań, głównie za sprawą Prezesa Spółki oraz działającego w strukturach firmy Działu B+R.

B+R – Działanie 1.4. POIG „Wsparcie projektów celowych”

Spółka TES samodzielnie zrealizowała projekt w ramach działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu to „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp. z o.o.”. TES jako wykonawca projektu rozpoczął prace badawcze prowadzące do pozyskania wiedzy odnośnie konstrukcji innowacyjnego pieca nagrzewającego preformy (półfabrykatu do produkcji butelek PET) oraz uzyskania prototypu urządzenia. Innowacyjne rozwiązanie opracowane w projekcie zaplanowano do wdrożenia w nowych maszynach rozdmuchowych, których prototyp został opracowany w ramach projektu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2011-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosiła ponad 920 tys. PLN, a otrzymane dofinansowanie stanowiło ponad 480 tys. PLN.

Efekty inwestycji

Dzięki realizacji inwestycji, Spółka TES stworzyła dział badawczo-rozwojowy, dedykowany do opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Ponadto, bezpośrednim rezultatem projektu jest znaczące zwiększenie osiągnięcie udziału 40% przychodów ze sprzedaży eksportowej nowych poza granicami Polski ulepszonych maszyn rozdmuchowych, wyposażonych w innowacyjny piec nagrzewający. Efektem projektu jest również zgłoszenie patentowe innowacyjnego pieca nagrzewającego oraz zgłoszenie wzoru przemysłowego nowej obudowy prototypu innowacyjnego pieca nagrzewającego. Wszystko to umożliwia osiągnięcie przez Spółkę znacznej przewagi konkurencyjnej.

B+R – Program INNOTECH

Inwestycja realizowana przez Spółkę TES od roku 2014, w ramach programu INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ścieżka programowa Hi-Tech, pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej, ekologicznej maszyny rozdmuchowej”, obejmuje przeprowadzenie prac badawczych prowadzących do pozyskania nowej wiedzy w zakresie:

  • konstrukcji innowacyjnej, ekologicznej maszyny rozdmuchowej, wyposażonej w układ zmniejszający zużycie powietrza poprzez odzyskanie części sprężonego powietrza z rozdmuchu i ponowne jego użycie,
  • sposób monitorowania pracy podzespołów,
  • energooszczędny piec nagrzewający półfabrykaty (preformy), opracowany w ramach poprzednio realizowanego przez TES projektu 1.4 PO IG.

Stworzone rozwiązanie pozwoli w fazie wdrożeniowej – na podstawie efektów realizacji projektu – na uruchomienie produkcji innowacyjnej ekologicznej maszyny rozdmuchowej. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 1,5 mln PLN, inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 600 tys. PLN. Projekt będzie trwał 18 miesięcy.

Efekty inwestycji

Rezultatem projektu jest opracowanie prototypu ekologicznej maszyny rozdmuchowej, demonstrującej zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Prototyp umożliwi wdrożenie wspomnianych maszyn do produkcji, co przełoży się w efekcie na wzrost konkurencyjności spółki, pozyskanie nowych klientów oraz znaczące zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży wytwarzanego asortymentu (o ok. 25% już w 1 roku po zakończeniu realizacji projektu).

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl