Nauka, badania i rozwój

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański:

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach, 71 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności studiuje ponad trzydzieści tysięcy studentów. Uniwersytet Gdański w ramach działalności uczelnianej prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, wspomagając swoją wiedzą oraz infrastrukturą B+R firmy działające na rynku polskim oraz zagranicznym, W efekcie rozwijania więzi między działalnością naukową a praktyką gospodarczą na Uniwersytecie Gdańskim powstaje duża liczba ekspertyz, opinii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Potencjał badawczy Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny i dyscypliny naukowe. Uczelnia chce służyć przedsiębiorcom swoim bogatym doświadczeniem naukowym, wysokim poziomem kompetencji pracowników uczelni, a także najnowocześniejszymi urządzeniami badawczymi w wielu dziedzinach nauk stosowanych. W nowej perspektywie finansowe UE na lata 2014-2020 zostaną znacznie zintensyfikowane wspólne z przedsiębiorcami badania w ramach programów krajowych i międzynarodowych.

Strona partnera:

ug.edu.pl

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl