Nauka, badania i rozwój

Wrocławskie Centrum Badań EiT+ Sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EiT+ Sp. z o.o.:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+  jest organizacją badawczo-rozwojową (Research Technology Organisation), nastawioną na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu i współczesnej gospodarki podporządkowanych tematycznie strategii inteligentnych specjalizacji. Łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego.

Poprzez prowadzenie badań aplikacyjnych w obszarach nanotechnologii, technologii materiałowych, biotechnologii, medycyny oraz energii i klimatu poszukujemy atrakcyjnych rynkowo rozwiązań technologicznych.

Centrum, to priorytetowa inwestycja naukowo-technologiczna w Polsce. Kompleks o powierzchni 27 ha i budynkach o unikalnej architekturze, wraz z terenami pod nowe inwestycje, tworzy wielowymiarową przestrzeń, gdzie rozwijana jest polska gospodarka oparta na wiedzy i nowych technologiach. Lokalizacja we Wrocławiu, jednym z najbardziej atrakcyjnych polskich miast, które sprzyja rozwojowi, inwestycjom oraz nawiązywaniu współpracy na wielu płaszczyznach, umożliwia objąć działalnością Polskę, a także ośrodki na całym świecie.

Kampus Pracze – siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ to:

  • 23 000 m2 powierzchni użytkowej, w tym 11 000 m2 przestrzeni laboratoryjnej,
  • 27 ha powierzchni Kampusu,
  • 100 ha powierzchni okalającej Kampus przeznaczonej przez miasto Wrocław na działalność innowacyjną,
  • 13 km od centrum Wrocławia,
  • doskonała komunikacja dzięki sąsiedztwu obwodnicy autostradowej, lotniska i stacji kolejowej.

Strona partnera:

www.eitplus.pl

Nawiąż współpracę

Zadzwoń 58 781 97 56
partnerzy@admgroup.pl