Projekty UE zakończone

„Wzrost Konkurencyjności ADM Consulting Group poprzez poprawę procesu zarządzania dzięki wykorzystaniu technologii ICT w postaci systemów ERP i CRM” – Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego – działanie 2.3 Numer projektu: RPMA.02.03.00-14-090/09

W ramach projektu spółka ADM Consulting Group wdrożyła innowacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki wykorzystaniu technologii ICT znacząco usprawniony został proces zarządzania relacjami z klientem, zarządzania projektami oraz organizacji pracy. Wartość...

„Utworzenie, udostępnienie i świadczenie innowacyjnych e-usług i produktów cyfrowych przez ADM Consulting Group” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Celem projektu było utworzenie, udostępnienie i świadczenie innowacyjnych e-usług i produktów cyfrowych w postaci aplikacji webowych, które usprawnia działania, zinformatyzują i unowocześnia bieżąca działalność Klientów. Projekt składał się z następujących e-usług:...

Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Bell PPHU

Tytuł projektu: "Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Bell PPHU" nr POKL.08.01.01-14-853/10 współfinansowany ze środków EFS w ramach realizacji POKL Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Celem...

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl