Przedsiębiorcy z czterech regionów Polski mają szansę na dofinansowanie przedsięwzięć B+R, obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie nowości produktowych lub procesowych. Planowane w najbliższym czasie nabory:

  • łódzkie: kwiecień 2019
  • podkarpackie: kwiecień 2019
  • małopolskie: czerwiec 2019
  • lubuskie: czerwiec 2019

Nowością w tych konkursach jest tzw. komponent wdrożeniowy. W jego ramach przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie działań inwestycyjnych obejmujących zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji nowego produktu bądź świadczenia nowej usługi, będących efektami fazy badawczo-rozwojowej projektu.