ADM Consulting Group S.A. kompleksowo wspiera swoich Klientów w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Badania + Rozwój i Komercjalizacja

ADM Consulting Group S.A. kompleksowo wspiera swoich Klientów w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych  – zarówno krajowych jak i międzynarodowych.  Oprócz zadań związanych z pozyskaniem finansowania nasi eksperci przejmują obowiązki koordynatora projektu, dzięki czemu Klienci mogą zająć się kwestiami merytorycznymi i wykonawczymi.

Na naszą ofertę składa się m.in.:

 • Weryfikacja założeń badawczych, harmonogramów, budżetów (z godnie z wytycznymi NCBiR oraz PAN)
 • Pozyskanie finansowania (finansowanie UE, NCBiR, VC/PE)
 • Dobór Partnerów/Konsorcjantów
 • Pomoc prawna w zakresie umów kooperacyjnych i przeniesienia praw własności przemysłowej
 • Koordynacja zadań projektowych
 • Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym
 • Usługi rozliczenia i monitoringu wskaźników (w przypadku projektu wspófinansowanego środkami publicznymi)
 • Opracowanie koncepcji, planu i strategii komercjalizacji.

Dodatkowo dzięki współpracy z ADM Consulting Group Klienci zyskują:

 • Możliwość realizacji projektu w oparciu o „najlepsze praktyki”
 • Bogate doświadczenie oddelegowanych PM
 • Wsparcie w zakresie podejmowania kluczowych decyzji
 • Optymalizację nakładów i czasu pracy
 • Pomoc w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów (prawnych, organizacyjnych, finansowych)

Skontaktuj się z nami

Oddział Warszawa
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa
tel. /+48 22/ 395 68 20
biuro@admgroup.pl

Oddział Gdynia
ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia
tel. /+48 58/ 781 97 56
fax /+48 58/ 781 97 54
biuro@admgroup.pl

Oddział Wrocław
ul. Strzegomska 138,
54-429 Wrocław
tel. /+48/ 508 582 593
biuro@admgroup.pl

ADM Consulting Group S.A. współpracuje z czołowymi jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą. Należą do nich m.in.:

Zakres w/w współpracy może zostać uzupełniony o odrębny pakiet usług związany z komercjalizacją wyników prac badawczych (wynalazków, patentów, udoskonaleń). W zależności od wybranego modelu „urynkowienia” know-how, nasi specjaliści pomogą Państwu m.in. przy:

 • Pozyskaniu finansowania UE na inwestycje wdrożeniowe
 • Badaniach rynkowych dotyczących potencjału rozwiązania
 • Wyborze rynku docelowego
 • Wycenie technologii
 • Wycenie spółek
 • Sprzedaży rozwiązań inwestorom branżowym (wyszukanie inwestorów – „short list” na odpowiednim rynku)
 • Negocjacjach handlowych
 • Opracowanie umów przeniesienia praw własności