Pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie naszej firmy, tym razem w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla projektów infrastrukturalnych dotyczących termomodernizacji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. W ramach konkursu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła. Wszystkie złożone dla naszych klientów wnioski uzyskały dofinansowanie, co pozwoliło po raz kolejny uzyskać naszej firmie 100% skuteczność w ramach konkursu!