Celem projektu było utworzenie, udostępnienie i świadczenie innowacyjnych e-usług i produktów cyfrowych w postaci aplikacji webowych, które usprawnia działania, zinformatyzują i unowocześnia bieżąca działalność Klientów.

Projekt składał się z następujących e-usług:

  • Aplikacja webowa obsługująca biura pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
  • Aplikacja webowa obsługującą uczelnie wyższe
  • Platforma e-learningowa
  • System LiveHelpDesk

www.poig.admgroup.pl