ADM Consulting Group S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 8.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu:

„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego proces świadczenia usług spółki ADM Consulting Group S.A. i jej partnerów biznesowych”

W ramach projektu wdrożona zostanie platforma informatyczna integrująca systemy partnerów ADM Consulting Group S.A. z jego obecnie posiadanym systemem ERP-CRM. Platforma zostanie wykonana na indywidualne zamówienie. Celem projektu jest zintensyfikowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. W ramach przedsięwzięcia planuje się wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację procesów biznesowych oraz koordynację działań między partnerami biznesowymi.

Innowacyjna Gospodarka