Z wielką radością informujemy o kolejnych sukcesach naszych Klientów, którym udzielamy skutecznego wsparcia na etapie aplikowania o środki unijne na innowacyjne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

W rozstrzygniętych niedawno konkursach nr 4/1.1.1/2018 i 5/1.1.1/2018 do Działania 1.1.1 „Szybka ścieżka” POIR, edycja 2018, organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przygotowane przez nasz zespół wnioski aplikacyjne znalazły się wśród projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania. Łączna kwota pozyskanego dla naszych Klientów wsparcia to ponad 22,5 mln zł na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe o sumarycznej wartości 48,5 mln zł.

Serdecznie gratulujemy świeżo upieczonym Beneficjentom, dziękujemy za zaufanie i życzymy dalszych sukcesów!