Wartość projektu: 426.520,00 PLN
Wysokość dofinansowania z EFRR: 253.779,40 PLN
Wysokość dotacji celowej: 44.784,60 PLN
Okres realizacji: 2014.07.01 – 2015.09.30

Celem projektu jest wytworzenie i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B umożliwiającego prowadzenie współpracy biznesowej z siecią partnerów handlowych (przedstawicieli) oraz franczyzobiorcami, poprzez zautomatyzowanie, ujednolicenie i podniesienie efektywności procesów biznesowych.

www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego