W ramach projektu spółka ADM Consulting Group wdrożyła innowacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki wykorzystaniu technologii ICT znacząco usprawniony został proces zarządzania relacjami z klientem, zarządzania projektami oraz organizacji pracy. Wartość projektu 103 700,00 PLN